22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ponad 30 pracodawców z Przemyśla znalazło nowych pracowników!

Dzięki zakrojonemu na szeroką skalę projektowi aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, który zakłada m.in. coaching personalny i przekwalifikowania, wielu pracodawców z regionu przemyskiego otrzymało możliwość zatrudnienia nowych pracowników.

Projekt realizuje konsorcjum: Stowarzyszenie B-4 oraz Towarzystwo ALTUM na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Głównym celem „Działania aktywizacyjnego dla bezrobotnych” jest doprowadzenie do zatrudnienia 1500 długotrwale bezrobotnych mieszkańców powiatów: niżańskiego, sanockiego, łańcuckiego i przemyskiego, w których stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w kraju. - W każdym z wymienionych powiatów utworzyliśmy Centra Pracy, w których animatorzy i doradcy zawodowi pracują z osobami bezrobotnymi, skierowanymi przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wykorzystują różnorodne metody i narzędzia, aby jak najwięcej osób podjęło zatrudnienie i utrzymało je jak najdłużej – wyjaśnia Beata Sołtys, prezes Stowarzyszenia B-4.

B4_1.jpeg

Nowatorskie metody

W Przemyślu Centrum Pracy funkcjonuje przy ulicy ks. Piotra Skargi 7/1.  Pod pieczą animatorów oraz pośredników pracy znajduje się łącznie 375 osób, którym proponowane są liczne formy pomocy. - Najpierw każdemu klientowi stawiamy diagnozę zawodową (przeprowadzając liczne testy), później następuje praca z trenerami i psychologami (indywidualna i grupowa – tzw. coaching). Dopiero w dalszej kolejności ma miejsce dobieranie oferty pracy dla konkretnej osoby i zawsze odbywa się to indywidualnie, dla każdego klienta osobno. Jesteśmy zdania, że kluczem to sukcesu jest właśnie to, by nasze działania miały zindywidualizowany charakter -  mówi Karolina Król, Administrator Centrum Pracy.

B4_2.jpeg

Projekt ten to nie tylko szansa dla bezrobotnych, ale i przedsiębiorców z regionu, którzy otrzymują m.in. możliwość bezpłatnego przeszkolenia kandydata pod aktualne potrzeby firmy. Wykorzystało to ponad 240 podkarpackich pracodawców, w tym ponad 30 z Przemyśla m.in. sieć delikatesów PIOTRUŚ PAN, firma PULIRE, HOUSEKEEPER oraz ZHUP CZEXBUD.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.praca.b4.org.pl

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-04-2016 10:12