II SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

       5 grudnia br. (wtorek, godz. 9.00) w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 listopada 2006 r.
3. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Przemyśla wybranego w wyborach
bezpośrednich.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wstąpienia na miejsce radnych kandydatów z tej samej
listy – proj. Nr 15/2006, Nr 16/2006.
5. Ślubowanie radnych.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ogłoszenie wyników głosowania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady i ustalenia ich
zakresów działania – proj. Nr 17/2006.
8. Wybór przewodniczących oraz składów osobowych komisji rady – proj. Nr 18/2006.
9. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Zakończenie obrad.

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta


 

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-11-2006 09:05 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15

Na skróty