20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dodatkowy nabór do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 marca 2016 r. zakończył się nabór kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Na podstawie uchwały Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Radę powołuje Prezydent Miasta w liczbie 28 członków, w tym 4 przedstawicieli Rady Miejskiej, 4 przedstawicieli Prezydenta oraz 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Powołanie spośród kandydatów reprezentujących organizacje następuje w ten sposób, aby w skład Rady wchodziły osoby działające w zróżnicowanych sferach działalności publicznej z zachowaniem podziału ustalonego w powyższej uchwale.

W ustalonym terminie organizacje pozarządowe zgłosiły 11 kandydatów do Rady. Wobec braku pozostałych zgłoszeń, zgodnie z pkt. 9 ogłoszenia Prezydenta Miasta Przemyśla o naborze kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, zapraszam na spotkanie uzupełniające przedstawicieli organizacji działających w następujących sferach: ochrona zdrowia, rehabilitacja (1 miejsce); rodzina, dzieci, młodzież (1 miejsce); ekologia, ochrona środowiska (1 miejsce); sport, rekreacja (4 miejsca); mniejszości narodowe (1 miejsce); podmioty kościelne (1 miejsce).

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia br. (wtorek) o godz. 15.00 w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Rynek 26.

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 13-04-2016 12:04