15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miejskiej Przemyśl za rok 2015.

W załączeniu prezentujemy materiał, w którym znajdą Państwo analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Przemyśla. Opracowanie zostało przygotowane w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy miejskiej Przemyśl w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  Analiza została przygotowana zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 250.)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Przemyśl za rok 2015

Opublikował: Katarzyna Jach | Data publikacji: 06-04-2016 13:09