-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o usługach Urzędu Miejskiego w Przemyślu dla osób niesłyszących

Prezydent Miasta Przemyśla wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. Zm.) informuje, że osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Przemyślu mogą skorzystać:

  • z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego; Usługa tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego (PMJ) i systemu językowo – migowego (SJM) udostępniona jest poprzez System Komunikacji Niewerbalnej, czyli tzw. videotłumacza, który w czasie rzeczywistym poprzez wideokonferencję tłumaczy na i z języka migowego rozmowę osoby uprawnionej z urzędnikiem. Videotłumacz znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego Rynek 1 – Kancelaria Ogólna – hol.
  • z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.
  • z środków wspierających komunikowanie się, tj. strony internetowej (www.przemysl.pl) Urzędu, poczty elektronicznej () i faksu (16 678 64 49).
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 05-04-2016 11:36