5.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ODBYŁO SIĘ I POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU V-TEJ KADENCJI

     23 listopada br. odbyło się I posiedzenie nowej Rady Miejskiej wyłonionej w wyniku wyborów. W trakcie tego uroczystego posiedzenia radni złożyli ślubowanie i dokonali wyboru Przewodniczącego. Minutą ciszy uczczono także pamięć 23 górników, którzy zginęli w kopalni "Halemba" w Rudzie Śląskiej.

      Tradycyjnie sesję inaugurującą nową kadencję rozpoczął i poprowadził, jako Przewodniczący obrad, radny - senior, którym jest Ludwik Kaszuba. Radni minutą ciszy uczcili pamięć górników, którzy zginęli w kopalni "Halemba". Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Przemyślu oraz Prezydenta Miasta Przemyśla przeprowadzonych w dniu 12 listopada, przedstawił Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Tryksza, który wręczył również zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Prezydentowi Miasta. Następnie po odczytaniu roty przysięgi przez Przewodniczącego - seniora, radni złożyli ślubowanie.

 

  

  

 

Pierwszą decyzją nowej Rady był wybór Przewodniczącego, którym został Adam Łoziński. Insygnia władzy miejskiej uroczyście przekazał mu Przewodniczący Rady Miejskiej ubiegłej kadencji Stanisław Radyk. Uchwały Nr 1/2006 i 2/2006, których podjęcie zakończyło posiedzenie, dotyczyły wygaśnięcia mandatów Roberta Chomy – w związku z jego wyborem na Prezydenta Miasta Przemyśla - oraz Ryszarda Lewandowskiego – w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z mandatu. Wchodzący na ich miejsce kandydaci zostaną zaprzysiężeni na kolejnej sesji Rady Miejskiej.

 

 

Radni Rady Miejskiej w Przemyślu: Rafał Oleszek, Leszek Oleszek, Grzegorz Hayder, Władysław Bukowski, Jacek Dygut, Janusz Zapotocki, Marek Rząsa, Jan Bartmiński, Tomasz Kulawik, Ludwik Kaszuba, Bogusław Zaleszczyk, Witold Wiśniewski, Józef Leja, Ryszard Kulej, Jerzy Krużel, Eugeniusz Strzałkowski, Zdzisław Wołoszyn, Lucyna Podhalicz, Adam Łoziński, Aleksandra Cikuj i Wiesław Morawski.

 

 

 

 

 

 

 

Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl