11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miejski Rzecznik Konsumenta podsumował rok pracy

W 2015 r. Miejski Rzecznik Konsumentów udzielił 941 porad prawnych i informacji, w tym około 267 osobistych i 637 telefonicznych. Podjął ponad 120 skutecznych interwencji w sprawach indywidualnych prowadzonych w postępowaniu konsumenckim, jak i w ramach poradnictwa, których efektem było zaspokojenie roszczeń konsumentów. W kilkuset przypadkach rzecznik przygotowywał  pisma reklamacyjne i procesowe (12 pozwów w postępowaniu  upominawczym, 10 sprzeciwów od wyroków w postępowaniu nakazowym i około 180 pism reklamacyjnych i odwołań od decyzji przedsiębiorców).

Statystycznie najwięcej reklamacji dotyczyło towarów (około 99 procent wszystkich reklamacji). W tej zaś grupie udział jest następujący obuwie 60 %, sprzęt RTV i AGD 5%, usługi telekomunikacyjne i energetyczne 20%, meble 5 %, sprzęt komputerowy5%, pozostałe 5%

Miejski Rzecznik Konsumentów przyjął zasadę aktywnego działania na rzecz konsumentów, tj. zastępowania konsumenta w sporze z przedsiębiorcą, w którym konsument jest zawsze stroną słabszą. Sposobem działania w sytuacji spornej jest podejmowanie przez rzecznika interwencji poprzez bezpośrednie negocjacje lub mediacje, kierowanie w imieniu i na rzecz konsumenta pisma, w którym rzecznik na podstawie obowiązującego prawa przedstawia swoje stanowisko w oparciu o podane przez konsumenta okoliczności oraz przedłożone dokumenty.

Siła perswazji w bezpośrednich negocjacjach jest znaczna, bowiem skuteczność interwencji w 2015r. kształtowała się w granicach 90%. Bezpośrednie interwencje osobiste, pisemne i telefoniczne podjęte u przedsiębiorców kończyły się pozytywnie. Porównując sytuację do lat ubiegłych można uznać, że poziom wiedzy i świadomości konsumenckiej wśród mieszkańców Przemyśla poprawił się, czego dowodem jest m.in. spadek liczby prowadzonych spraw indywidualnych oraz porad prawnych w roku 2015 w porównaniu z rokiem 2014.

Przedsiębiorcy- sprzedawcy i usługodawcy- funkcjonujący na lokalnym rynku zaczynają dostrzegać zalety wynikające z dobrego i poważnego traktowania konsumenta. Jest to niewątpliwe wymierna korzyść, kształtująca wizerunek danego podmiotu gospodarczego.

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-04-2016 19:30