8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Losy samorządowców w trakcie okupacji sowieckiej

Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza na prelekcję dra Zbigniewa Kazimierza Wójcika pt. TRAGICZNE LOSY SAMORZĄDOWCÓW PRZEMYSKICH W CZASIE PIERWSZEJ OKUPACJI SOWIECKIEJ. 18 marca 2016 r., godz. 17.15, PBP, ul. Grodzka 8, Budynek A, Czytelnia Główna.

losy_samorządowców.jpeg

Dr Zbigniew Kazimierz WÓJCIK – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Z wykształcenia prawnik i historyk, zajmujący się finansami i historią samorządu terytorialnego, a także polskim ruchem niepodległościowym i antykomunistycznym. Autor pięciu książek oraz 105 artykułów naukowych i biogramów, w tym z historii Przemyśla: Aleksy Gilewicz – historyk nieprowincjonalny, Przemyśl–Wrocław 2008; Ignacy Tokarczuk – młodość i pierwsze lata kapłaństwa, „Studia Rzeszowskie”, t. 10, 2003, s. 11–27; Udział księży diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w działalności podziemia antykomunistycznego w latach 1944–1956. Przyczyny – fakty – represje, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 36, z. 1, Katowice 2003, s. 217–234; Okupacja i konspiracja w regionie przemyskim (1939–1941). Studium porównawcze, [w:] Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941, red. Piotr Chmielowiec, Rzeszów–Warszawa 2005, s. 52–82.
Członek redakcji miesięcznika „Finanse Komunalne” (Warszawa), współpracownik redakcji Polskiego słownika biograficznego oraz Przemyskiego słownika biograficznego. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-03-2016 15:55
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 18-03-2016 15:56