7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ranking Liderów Miast Przyszłości - Prezydent Przemyśla w gronie wyróżnionych

W drugiej edycji Rankingu Liderów Miast Przyszłości przygotowywanego przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK w sumie wyróżnionych zostało dziewięciu prezydentów polskich miast. Za najlepszych liderów uznani zostali Wojciech Szczurek (prezydent Gdyni), Tomasz Andrukiewicz (prezydent Ełku) i Janusz Żmurkiewicz (prezydent Świnoujścia). Uhonorowano też Krzysztofa Matyjaszczyka (Częstochowa), Andrzeja Dziubę (Tychy), Roberta Chomę (Przemyśl), Marcina Zawiłę (Jelenia Góra), Jacka Karnowskiego (Sopot) i Piotra Przytockiego (Krosno).

Samorządowcy nagrodzeni zostali w trzech kategoriach: najlepszych włodarzy miast o liczbie mieszkańców do 60 tys., o liczbie mieszkańców miedzy 60 tys. a 120 tys. oraz tych, w których żyje ponad 120 tys. ludzi. Wybór najlepszych liderów poprzedziło szczegółowe badanie przeprowadzone przez analityków THINKTANK. Skuteczność prezydentów oceniano na podstawie wskaźników, takich jak m.in.: poziom bezrobocia (i jego zmiany), zadłużenie miasta, udział środków własnych oraz unijnych w budżecie jednostki, wydatki na edukację, transport oraz administrację, zrealizowane inwestycje, skuteczność w przyciąganiu kapitału, działania podejmowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Ponadto, wzięto pod uwagę liczbę kadencji sprawowanych przez danego prezydenta lub burmistrza oraz poparcie uzyskiwane przez niego w wyborach, a także szereg wskaźników szczegółowych – m.in. liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz politykę samorządu w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, usuwania barier architektonicznych i poprawy jakości powietrza w mieście. „Nagrodzeni samorządowcy rządzą w ośrodkach o różnej wielkości i specyfice, w związku z czym przychodzi im się mierzyć z odmiennymi wyzwaniami. Łączy ich jednak to, że potrafią w maksymalny sposób wykorzystać dostępne zasoby, by poprawiać jakość życia mieszkańców, a także wzmacniać potencjał miasta w sferach społecznej, gospodarczej i kulturalnej” – mówi dr Małgorzata Bonikowska, prezes zarządu ośrodka dialogu i analiz THINKTANK.

 

 

 

Nagrody wręczone zostały podczas odbywającej się w środę 16 marca 2016 r. w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik sesji dialogu „Miasta Przyszłości”.

Miasta powyżej 120 tys. mieszkańców

Wśród liderów największych polskich miast najlepiej oceniono prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, którego priorytetem jest dbałość o jakość życia mieszkańców. Za jego rządów, trwających nieprzerwanie od 1998 r., Gdynia zbudowała i ugruntowała wizerunek innowacyjnego i otwartego na współpracę z mieszkańcami ośrodka. Znakomicie czują się tam także inwestorzy, co jest efektem skutecznych działań gdyńskiego samorządu, ukierunkowanych na przyciąganie zewnętrznego kapitału i rozwój przedsiębiorczości. „Największym sukcesem Gdyni jest to, że – w znakomitym zespole –  udało się znaleźć drogę rozwoju, która polegała nie tylko na budowie prężnego ośrodka gospodarczego, ale też przestrzeni życiowej. Gdynia od lat jest miastem o najwyższej jakości życia w Polsce” – mówił podczas uroczyści wręczenia nagród Wojciech Szczurek.

Drugie miejsce w naszym rankingu zajął prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk – dynamiczny lider, zwolennik przywrócenia województwa częstochowskiego, potrafiący godzić interesy różnych grup wpływu z korzyścią dla miasta oraz rozwijający jego gospodarczy potencjał. Na trzeciej pozycji uplasował się prezydent Tychów Andrzej Dziuba. Wyróżniono go za konsekwentne wspieranie inwestycji i zmienianie wizerunku miasta – z „sypialni” głównych górnośląskich aglomeracji na ośrodek notujący wzrost liczby miejsc pracy i dochodów budżetowych.

Miasta od 60 do 120 tys. mieszkańców

W tej kategorii najlepszy okazał się prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, który od dziesięciu lat skutecznie zmienia miasto wykorzystując m.in. fundusze unijne i zmniejszając poziom bezrobocia. Nadąża także za trendami. „Staramy się, by nasze miasto było nowoczesne, kreatywne i by było takim miastem, w którym dobrze się żyje. (…) Zapraszam do Ełku. Zobaczycie jak dobrze się tu żyje, i jak dobrze się tu rodzi” – mówił, odbierając nagrodę.

Andrukiewicz doceniony został m.in. za przebudowę znacznej części Ełku oraz liczne działania prospołeczne (takie jak bezpłatna szkoła rodzenia i wprowadzenie karty „Rodzina 3+”). Cieszący się bardzo pozytywną opinią wśród mieszkańców Andrukiewicz jest znany jako dobry zarządca, potrafiący efektywnie realizować swą wizję rozwoju miasta w regionie zmagającym się m.in. z trudną sytuacją na rynku pracy. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali prezydent Przemyśla Robert Choma (za dbałość o rozwój społeczno-kulturalny grodu nad Sanem – skuteczności w pozyskiwaniu unijnych środków na inwestycje może pozazdrościć Przemyślowi większość polskich ośrodków) oraz prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła (który stawia na rozwój funkcji przemysłowych i turystycznych miasta, a także skutecznie zmniejsza bezrobocie dzięki tworzeniu sprzyjających warunków dla inwestorów).

Miasta do 60 tys. mieszkańców

O tym, że niewielki ośrodek zarządzany przez sprawnego lidera może rozwijać się efektywniej, niż duże aglomeracje przekonuje przykład Janusza Żmurkiewicza – wieloletniego prezydenta Świnoujścia i zwycięzcy naszego rankingu. Rządzone przez niego miasto doskonale wykorzystuje swoje atuty lokalizacyjne, realizując ambitne projekty infrastrukturalne (m.in. budowę „gazoportu”) i konsekwentnie poprawiając jakość życia mieszkańców. Imponujący wzrost wydatków na miejskie inwestycje (blisko 15-krotny w latach 2000-2015) to osiągnięcie bez precedensu w kraju. „Wyznaję zasadę, by zapraszać do współpracy lepszych od siebie. Dzięki temu mogę kilkanaście lat realizować to, czego mieszkańcy od nas oczekują” – mówił Żmurkiewicz.

W tej kategorii doceniono także Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu – najmniejszego ośrodka trójmiejskiej aglomeracji, który stał się miastem-kurortem o najwyższych dochodach budżetowych na mieszkańca, a także ważnym punktem na mapie imprez sportowych czy polityczno-społecznych. Trzecią pozycję zajął prezydent Krosna Piotr Przytocki, który skutecznie przyciąga inwestorów, zmniejsza bezrobocie i powstrzymuje wyjazdy młodych ludzi z miasta, a także efektywnie promuje Krosno w Polsce i za granicą (przykładem utworzenie Centrum Dziedzictwa Szkła).

 

Dodatkowe informacje:

Ranking Liderów Miast Przyszłości powstaje od 2015 roku. Przygotowywany jest przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK. W ubiegłorocznej edycji zwyciężyli: Tadeusz Ferenc (Rzeszów), Roman Szełemej (Wałbrzych), Wadim Tyszkiewicz (Nowa Sól).

THINKTANK, ośrodek dialogu i analiz, powstał w 2009 roku. Inspiruje i wzmacnia debatę publiczną w Polsce, tworzy platformę refleksji i wymiany wiedzy między liderami biznesu i administracji. Prowadzi badania, wydaje raporty i analizy, w których opisuje najważniejsze trendy z zakresu zarządzania, przywództwa i polityki państwowej. Działania THINKTANK, obejmują takie sfery jak zwiększanie szans polskich firm w środowisku globalnym, promowanie dobrych praktyk w obszarze administracji czy poprawa kompetencji przywódczych liderów biznesu. THINKTANK spaja sieć ekspertów i wybitne osobistości polskiego i międzynarodowego życia publicznego. W Radzie Strategicznej ośrodka zasiadają m.in.: laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus, wieloletni wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen. THINKTANK Society skupia liderów biznesu i administracji publicznej, zainteresowanych dzieleniem się doświadczeniami, rozwijaniem wiedzy oraz umiejętności zarządczych.

www.mttp.pl

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-03-2016 15:48