WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO

       19 października br. na terenie budowy przy Placu Berka Joselewicza odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowobudowany Gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Zgromadziła ona wielu znamienitych gości. Obecni byli m.in.: Wicewojewoda Podkarpacki Dariusz Iwaneczko, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Krzysztof Kłak, Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła, Konsul Generalny RP we Lwowie Wiesław Osuchowski, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, a także Prezes firmy realizującej projekt, Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. Jerzy Żyła.

      Wszystkich licznie zebranych gości powitał Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Mariusz Olbromski, który przedstawił także historię starań o rozpoczęcie budowy nowego gmachu muzealnego. Przypomnijmy, że konkurs na projekt gmachu Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął w 2002 roku i ze 105 nadesłanych prac wybrana została koncepcja zespołu autorskiego Katarzyny i Marka Kozieniów. Budowę rozpoczęto w końcu 2005 roku wkrótce po podjęciu przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o dofinansowaniu inwestycji w 75% ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe pieniądze zapewniła promesa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władze samorządowe Województwa Podkarpackiego. W trakcie prac ziemnych toczących się pod nadzorem archeologicznym dokonano wielu ciekawych odkryć, poszerzających wiedzę na temat historii tej części Przemyśla, m.in. odkrywając 22 pochówki z okresu XI i XII wieku. Do dnia wmurowania aktu erekcyjnego na terenie przyszłej siedziby Muzeum stanęły już fundamenty budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

W akcie erekcyjnym wmurowanym w ścianę przez zaproszonych gości znalazły się m.in. słowa:

 „Wzniesienie tego gmachu jest historycznym wydarzeniem w dziejach powojennego muzealnictwa w Polsce, jako że będzie to pierwsze Muzeum budowane po 1945 roku od podstaw. Inwestycja ta jest spełnieniem marzeń założyciela Muzeum Kazimierza Marii Osińskiego oraz Jego Następców i wielu pokoleń Pracowników tej istniejącej bez mała 100 lat szacownej Instytucji. Stanowi ona doniosły fakt w dziejach kultury tysiącletniego Przemyśla. (…)  Aktu wmurowania w obecności Szacownych Gości i Mieszkańców Miasta dokonali: Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła, Wojewoda Podkarpacki Dariusz Iwaneczko, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Mariusz Olbromski, Prezes „Inżynierii Rzeszów” Jerzy Żyła, Główny Projektant Gmachu Muzeum Marek Kozień. Aktu poświęcenia kamienia węgielnego dokonał w imieniu Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski Józefa Michalika ksiądz prałat Wikariusz Generalny Dyrektor ds. Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Przemyślu dr Wacław Partyka.”

 

 

 Witold Wołczyk

 

  Kancelaria Prezydenta Miasta

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-10-2006 13:49 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41

Na skróty