14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja pn. „Młodzież – Rodzina – Samorząd. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży”.

W dniu 7 marca 2016r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja pn. „Młodzież – Rodzina – Samorząd. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży”. Organizatorem i gospodarzem konferencji był Podkarpacki Urząd Wojewódzki przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, merytoryczne przygotowanie spoczęło na Instytucie Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) oraz Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II.

Miasto Przemyśl w imieniu Prezydenta reprezentowała Pani Danuta Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, która w wystąpieniu przybliżyła zebranym efekty kilkuletniej współpracy tut. Urzędu z IPZIN, który to od 2009 roku przeprowadził na terenie przemyskich placówek oświatowych 9 edycji programu profilaktycznego Archipelag Skarbów®. Program ten znajduje się w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonym przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii. Projekt jest wdrażany przez wykwalifikowanych trenerów, którzy w pracy z grupami wykorzystują wachlarz różnorodnych metod.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele zarządów podkarpackich miast, gmin i powiatów, a także dyrektorzy szkół, wydziałów edukacji, zdrowia i spraw społecznych oraz przedstawiciele instytucji samorządowych realizujących lokalną i regionalną profilaktykę społeczną, edukacyjną i zdrowotną.

 

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 17-03-2016 09:10
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 17-03-2016 09:33