13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusz na Rajd w Pierwszy Dzień Wiosny

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu oraz Urząd  Miejski w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Nadleśnictwo Krasiczyn, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu zapraszają na  Rajd Wiosenny - 21 marca 2016 r.

Raj co roku popularyzuje walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Pogórza Przemyskiego oraz uprawianie turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży

PROGRAM: Zbiórka wszystkich  uczestników 21 marca 2015 r. o godz. 10:00 na Wzgórzu Zamkowym przy altanie obok Zamku Kazimierzowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu na najatrakcyjniejszą Marzannę. Przejście trasy rajdowej z przewodnikiem turystycznym:

Trasa nr I: Park Zamkowy – ul. Kmity – ul. Waygarta – most im. Orląt Przemyskich – Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II – kładka rowerowa – Kaponiera 8813 – Ul. Sanocka – Brama Sanocka Dolna i Górna – Park Miejski – bunkier Linii Mołotowa – Fort „Trzy Krzyże” - Modraszkowe Wzgórze – Zniesienie – altana pod Kopcem Tatarskim.
Długość trasy: 4 km. Punkty: 4 pkt. do OTP, 5 pkt. do GOT.
Przewodnik: Stanisława Bańcarz

Trasa Nr II: Park Zamkowy – ul. Sanocka – ul. Witoszyńska – ul. Kruhel Wielki – Wapielnica 394 m n.p.m. (skrzyżowanie szlaków turystycznych) – Przełęcz pod Wapielnicą – ul. Pasteura - ul. Przemysława, alejka spacerowa wzdłuż fortu XVI Zniesienie i Kopca Tatarskiego, altana pod Kopcem Tatarskim.
Długość trasy: 7 km, Punkty: 7 pkt. do OTP, 8 pkt. do GOT
Przewodnik: Dariusz Hop

Zakończenie rajdu dla wszystkich uczestników: Przy wiacie piknikowej obok Kopca Tatarskiego ok. 14:00. Zapewniamy gorącą herbatę, natomiast kiełbasa i chleb we własnym zakresie uczestników. Na zakończenie odbędzie się konkurs przyrodniczo - krajoznawczy z nagrodami oraz gry i zabawy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać ubiór turystyczny odpowiedni do aktualnych warunków atmosferycznych, oraz dużą porcję dobrego humoru, mile widziane symbole wiosny (wianki, kwiatki, ciekawe fryzury,  itp.)
- zachęcamy do wykonania Marzanny na konkurs z nagrodami
- każdy zobowiązuje się do przestrzegania zasad poruszania się w terenie
- opiekunowie grup szkolnych opiekują się młodzieżą podczas rajdu a obowiązek ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków spoczywa na opiekunach grup,

Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!

ZGŁOSZENIA:
Do 17 marca br. Należy, zgłosić imienną listę uczestników rajdu na daną trasę w biurze PTTK ul. Waygarta 3 w Przemyślu, lub przesłać e-mailem: .

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Istnieje możliwość ubezpieczenia uczestników Rajdu przez O/PTTK - (0,65zł od osoby – należy wtedy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia).Nasz adres:
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
ul. Waygarta 3 tel.:16 678 53 74    
 e-mail:

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 14-03-2016 10:56