0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

       Ostatnia, 50-ta w tej kadencji samorządu Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 20 października 2006 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego (Rynek 1).

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 września 2006 r.

3.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HERBURTÓW III” – proj. Nr 202/06.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego I/05” – proj. Nr 204/06.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” – proj. Nr 205/06.  

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Master Plan Gospodarki Wodno-ściekowej w Przemyślu – proj. Nr 218/06.   

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej Starówki” – proj. Nr 223/06.

8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. – proj.
 Nr 200/06, 201/06, 203/06.  

9.Podjęcie uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – proj.
 Nr 221/06, 222/06.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla   w 2006 r. – proj. Nr 224/06.   

11.Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 213/06, 214/06, 215/06.

12.Podjęcie uchwał w sprawie zbycia udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 211/06, 212/06.

13.Podjęcie uchwał w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 206/06, 209/06.  

14.Podjęcie uchwał w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 207/06, 208/06. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 210/06.

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 88/2002 Rady Miejskiej
w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 217/06.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – proj. Nr 216/06.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wstrzymania wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Budowa podziemnej trasy turystycznej” – proj. Nr 219/06.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier losowych – proj. Nr 220/06. 

20.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I, II i III kwartał 2006 r.  

21.Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

22.Wystąpienie przedstawicieli rad osiedlowych.

23.Interpelacje i wnioski radnych.

24.Zakończenie obrad.

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta


 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-10-2006 14:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15