13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie z nauczycielami i rodzicami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu

Wczoraj (10 marca br.) Prezydent Miasta Przemyśla spotkał się z przedstawicielami rodziców i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu, aby porozmawiać o tegorocznej rekrutacji do szkół wchodzących w skład centrum. Rodzice i nauczyciele wyrazili swoje zaniepokojenie z tytułu ograniczenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby zawodów, w których szkoła kształci od wielu lat. Postulowali o zwiększenie liczby oddziałów, aby utrzymać kształcenie w 12 zawodach. Jako argumenty podawali potrzebę kształcenia uczniów w tych zawodach ze względu na ich przydatność, zarówno dla lokalnego, jak i pozalokalnego rynku pracy. Podkreślali również dorobek szkoły, a także jej dobre wyposażenie oraz przygotowanie kadry pedagogicznej.

Prezydent Miasta przedstawił argumenty przemawiające za zmniejszeniem ogólnej liczby oddziałów klas pierwszych w stosunku do poprzedniego roku. Mówił o niekorzystnej demografii, o zachowanych w mieście proporcjach dot. kształcenia zawodowego nad kształceniem ogólnym, o dokonanej analizie zawodów występujących w rejestrze bezrobotnych w PUP  oraz o przeważających preferencjach młodzieży i ich rodziców w zakresie wyboru kształcenia ogólnego.

Dyskutowano o możliwości urynkowienia rekrutacji do szkół, co oznaczałoby brak interwencji organu prowadzącego. Oddziały powstawałyby w tych szkołach, w których byłaby największa liczba kandydatów. Wspólnie uznano jednak, że nie jest to dobre rozwiązanie.   

Spotkanie zakończyło się wypracowaniem kompromisowego rozwiązania. Szkoła może ogłosić w rekrutacji 12 zawodów w klasach wielozawodowych, ale zwiększenie liczby oddziałów może nastąpić dopiero w trakcie rekrutacji, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż się obecnie zakłada.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 11-03-2016 14:53