25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Z wizytą w Grazu

     W dniach od 6 do 9 marca przebywała z roboczą wizytą w Grazu (Austria) delegacja naszego miasta na czele z Zastępcą Prezydenta, Panem Grzegorzem Hayderem. Program wizyty obejmował liczne spotkania z przedstawicielami miasta Grazu i Kraju Związkowego Styrii. Rozmowy dotyczyły intensyfikacji szeroko rozumianej współpracy pomiędzy stroną polską i austriacką. Wizyta w biurze planowania przestrzennego miasta Grazu dotyczyła realizacji projektu pn. Smart City (www.smartcitygraz.at), który ma na celu zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w mieście. W miejscu gdzie kiedyś stały fabryki, niedaleko głównego dworca kolejowego i hali koncertowej Helmut List Halle, powstaje dzisiaj nowoczesna dzielnica miasta w pełni niezależna energetycznie. Po raz pierwszy znajdą tutaj zastosowanie nowoczesne technologie wykorzystywane w budownictwie, transporcie i odnawialnych źródłach energii. Jest to projekt pilotażowy współfinansowany poprzez granty rządowe. W przedsięwzięcie zaangażowało się w sumie 12 podmiotów prywatnych, ponadto uczelnie wyższe i placówki badawczo-rozwojowe. Jedną z ciekawostek jest to, że w tej części miasta minimalizuje się wykorzystanie prywatnych środków transportu i rozbudowę dróg dojazdowych na rzecz rozwoju komunikacji tramwajowej, ścieżek pieszych i rowerowych (statystycznie na jedno mieszkanie przypada tylko 0.6 samochodu).
     Podczas spotkania z Przewodniczącym Rady Miasta Grazu, Panem doc. dr. Gerhardem Rüschem, odpowiedzialnym za gospodarkę, turystykę, finanse i nieruchomości w mieście, omówione zostały sprawy związane z wymianą gospodarczą. Ustalono, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowana rewizyta w Przemyślu z udziałem zespołu ekspertów z miasta Grazu i Kraju Związkowego. Tym tematom poświęcone były również rozmowy z Ministrem odpowiedzialnym za gospodarkę, kulturę, współpracę międzynarodową i turystykę w Styrii, Panem dr. Christianem Buchmannem. Podczas spotkania przekazano stronie austriackiej opracowany na ten cel katalog firm z Przemyśla w celu umożliwienia nawiązania bezpośrednich kontaktów. Strona austriacka zauważyła, że takie kontakty z polskimi przedsiębiorcami są już nawiązywane za pośrednictwem Ambasady Polskiej w Austrii, zachęcając jednocześnie zainteresowane firmy z Przemyśla do takiej formy kontaktu.
     Spotkanie z Prezydent Parlamentu Landtagu, Panią dr Bettiną Vollath poświęcone było omówieniu dotychczasowej współpracy i poszukiwaniu nowych kierunków jej rozwoju. Pani Prezydent podziękowała Miastu Przemyśl za długoletnią współpracę z Czarnym Austriackim Krzyżem i za wkład Miasta w utrzymanie miejsc pamięci żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej.
Delegacja z  Przemyśla uczestniczyła również w spotkaniach z przedstawicielami holdingu MCG Graz, w skład którego wchodzą spółki miejskie odpowiedzialne za turystykę (www.graztourismus.at) oraz zarządzanie halą miejską i infrastrukturą targowo-kongresową (www.mcg.at/messegraz.at). Rozmowy dotyczyły m.in. spraw związanych z rozwojem turystyki w kontekście nowo powstałego Przemyskiego Klastra Turystycznego.
     Odbył się również wykład eksperta połączony z wizytą w sklepie z regionalnymi produktami rolniczymi w Izbie Rolniczej Styrii. Podczas rozmów poinformowano przedstawicieli delegacji w jaki sposób Styria wspiera rozwój produktów regionalnych i jakie wykorzystuje w tym celu formy marketingu (www.genuss-region.atwww.gutesvombauernhof.at). Należy nadmienić, że w Grazu jest w sumie 15 placów targowych, a jeden z nich ma swoją siedzibę bezpośrednio przed Domem Opery. Miejsca te są bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.
Ostatnimi punktami programu było złożenie wieńca przy pomniku wojennym na górze zamkowej oraz wizyta w Głównej Komendzie Straży Pożarnej w Grazu.
     Wyjazd odbył się na zaproszenie strony austriackiej dzięki staraniu Konsula Honorowego RP, Pana dr. Gerolda Ortnera.

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 11-03-2016 14:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 11-03-2016 15:27