8 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program wyrównywania różnic między regionami III

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że została uruchomiona nowa edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2016 mogą być objęte następujące obszary:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizuje samorząd powiatowy
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych - realizuje samorząd powiatowy
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizuje samorząd powiatowy
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizuje samorząd powiatowy.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

 1.  PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie ul. Rejtana 10 tel. (17) 283 93 00
   lub
 2. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1 pokój nr 9 tel.: (16) 675 20 41 - w przypadku  podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. Wydział Rozwoju Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1 pokój nr 20b (II piętro) tel.: (016) 675 20 52 - w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla.

Ustala się termin na składanie wniosków do dnia 20 kwietnia 2016r.

Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określone zostały w uchwale Zarządu PFRON nr  126/2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały tj.:

 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2015 z dnia 21 października 2015r. zatwierdzająca „Program wyrównywania różnic między regionami III”;
 • Uchwała Zarządu PFRON nr 126/2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku;
 • Uchwały Zarządu PFRON nr 7/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków w 2016 roku w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 08-03-2016 14:23
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 18-03-2016 12:46