9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KOMENTARZ DO DONIESIEŃ PRASOWYCH

      W piątkowym (15-17 września br.) wydaniu Gazety Codziennej „Nowiny” ukazał się tekst „Cenzurki dla prezydentów i burmistrzów”, który jak sam jego autor stwierdza, jest jego subiektywną oceną dokonań opisywanych osób. W przypadku Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy po raz kolejny przypomniana została sprawa remontu ul. Reja i domniemanych powiązań z nim faktu zamieszkiwania na niej gospodarza Miasta

Pomijając oczywisty błąd – prasowe doniesienia z ubiegłego roku dotyczyły remontu ul. Chopina – należy zaznaczyć, że sprawa ta była już dokładnie objaśniana i tłumaczona. Z tego  też powodu niezrozumiałe jest umieszczenie tego wątku w tekście pod nagłówkiem „Skandale i Afery”.  Przypomnijmy więc, że remont ul. Chopina był prowadzony w ramach „Rewitalizacji Starówki” i znalazł się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Przemyśla, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 84/2005 z dnia 12 maja 2005 r. Nie ma więc mowy o tym, aby decyzja o remoncie była warunkowana innymi niż merytoryczne względy. Najlepszym dowodem na to jest to, że w tym roku remontowana jest właśnie ul. Reja i jest to po prostu kontynuacja remontów nawierzchni ulic Starego Miasta – również ujęta w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Przemyśla.

 

Witold Wołczyk

Kancelaria Miasta Przemyśla

Opublikował:  | Data publikacji: 19-09-2006 15:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41