37 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyłonieniu wykonawcy świadectw energetycznych.

W dniu 02 marca 2016 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w sprawie zamówienia obejmującego wykonanie 50 świadectw charakterystyki energetycznej części budynków wielolokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych) zbywanych na podstawie umowy sprzedaży lub wynajmowanych.

W wyznaczonym terminie do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły dwie oferty, które nie podlegały odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska, które zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 9 450,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100), w tym podatek VAT 23% i potwierdziła termin wykonania zlecenia określony w zaproszeniu do składania ofert.

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 07-03-2016 09:15