13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważny komunikat dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Przemyśla

W związku z niedopełnianiem obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą lub korekt deklaracji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w przypadku zmiany częstotliwości wywozu odpadów lub pojemności pojemników, Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że odpady komunalne będą odbierane w ilości określonej w deklaracji. W stosunku do podmiotów, które nie złożyły deklaracji odbiór odpadów zostanie wstrzymany do czasu złożenia stosownej deklaracji.

Informuje się, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 1339 z późn. zm.) oraz art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks Wykroczeń (jedn. tekst: Dz. U. z 2015r. poz. 1094 z późn. zm.) nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości podlega karze grzywny.

Opublikował: Katarzyna Jach | Data publikacji: 07-03-2016 08:44
Modyfikował: Katarzyna Jach | Data modyfikacji: 07-03-2016 09:16