-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szpital nie jest już jednostką miasta

1 marca 2016 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została zmiana nazwy Obwodu Lecznictwa Kolejowego i zmiana jego Statutu, w oparciu o który powstał Szpital Wojewódzki OLK poprzez połączenie Szpitala Miejskiego z OLK.  Z tym samym dniem z rejestru został wykreślony Szpital Miejski w Przemyślu.

Prezydent Miasta dziękuje Marszałkowi Województwa Podkarpackiego za skuteczną realizację pomysłu połączenia Szpitala Miejskiego z Obwodem Lecznictwa Kolejowego i wdrożenie zapisów porozumienia. Jednocześnie składa także podziękowania Dyrekcji, członkom Rady Społecznej i wszystkim pracownikom Szpitala, z którymi miał okazję współpracować przez ostatnie trzy lata, doceniając ich fachowość i zaangażowanie w zapewnienie opieki zdrowotnej dla mieszkańców Przemyśla.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 02-03-2016 15:57