Program zamiany mieszkań

bank_zamiany_mieszkan_male.jpeg
Właściwy w sprawach mieszkaniowych Wydział Urzędu Miejskiego w Przemyślu prowadzi „Bank zamian”, umożliwiający rozpowszechnianie ofert zamian lokali mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.   

Celem Programu zamiany mieszkań jest:

 • ułatwienie mieszkańcom Przemyśla dokonywania dobrowolnej zamiany mieszkań,
 • poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Przemyśla zamieszkujących
 • w lokalach, których usytuowanie, powierzchnia bądź wysokie koszty utrzymania powodują utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu,
 • zasiedlanie, w drodze zamiany z urzędu, lokali w budynkach nowo wybudowanych oraz poddanych renowacji.

Program umożliwia wyszukiwanie ofert lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany, będących w zasobach:

 • Gminy Miejskiej Przemyśl,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • Innych właścicieli.

Korzyści z dokonania zamiany:

 • Dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego użytkowanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy,
 • Całkowita lub częściowa spłata zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu,
 • w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia,
 • Uniknięcie postepowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji
 • z zajmowanego lokalu mieszkalnego,  
 • Możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez najemców zajmujących dotychczas lokal mieszkalny o zbyt dużym metrażu,
 • Możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu mieszkania,
 • Możliwość zamieszkania w nowym budynku,
 • Poprawa warunków mieszkaniowych przez osoby niepełnosprawne, które poszukują lokalu  położonego na niższej kondygnacji.

Zgodnie z zapisem Rozdziału 5 Uchwały Nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń warunkiem dokonania zamiany jest:

 1. Posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany (np. najem, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu itp.).
 2. Uregulowanie przez strony wszelkich zobowiązań finansowych z tytułu najmu lub w uzasadnionych przypadkach zawarcie Ugody z zarządcą zasobu dotyczącej rozłożenia długu na raty.

Zgłoszenie oferty do zamiany

Aby najemca lokalu mieszkalnego mógł zgłosić lokal do zamiany, powinien wypełnić i złożyć formularz dobrowolnej zamiany (załącznik nr 1). Formularz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu lub w Wydziale Gospodarki Lokalowej przy ul. Wodnej 11, II piętro, pok. nr 309).

PDFPobierz formularz dobrowolnej zamiany (411,01KB)

Poszukiwanie oferty do zamiany

Mieszkańcy Przemyśla mają możliwość zapoznania się z ofertami zamiany mieszkań, które udostępniane są w siedzibie Wydziału Gospodarki Lokalowej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu - poprzez korzystanie z opublikowanych ofert pn. „Bank zamian”.

Za umieszczone ogłoszenia w „Banku zamian” nie pobiera się opłat. Ogłoszenia umieszczane w „Banku zamian” są dostępne przez jeden rok od daty ich umieszczenia lub do dnia dokonania zamiany, jeżeli jest to okres krótszy.

W przypadku wyszukania odpowiedniej oferty należy zgłosić się do Wydziału Gospodarki Lokalowej w celu nawiązania kontaktu z oferentami lokali.

Wszystkim osobom zainteresowanym udzielane będą wyczerpujące informacje w przedmiocie realizowanego zadania.

Realizacja zamiany  (po porozumieniu się dwóch najemców lokali)

Podstawą rozpatrzenia sprawy są złożone przez najemców lokali mieszkalnych wnioski o zamianę wraz z pełną dokumentacją w trybie ustalonym Uchwałą Nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń.

Realizacja wniosków o zamianę przez Urząd Miejski w Przemyślu następuje tylko w przypadku zamian, w których co najmniej jeden lokal mieszkalny znajduje się w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Przemyśl.

Pozostałe zamiany pomiędzy najemcami realizowane są w trybie ustalonym przez poszczególnych właścicieli lokali mieszkalnych.

info_GL.png


 

Nr oferty Ulica Kondygnacja Pow. Użytk. lok. mieszk.  (m2) Liczba pok. Pow. użytk. pokoi (m2) Uwagi Typ zamiany
1/2016 Zawiszy Czarnego 1 piętro 31,92 1 21,06 zamiana na lokal o powierzchni ok. 36 m2

na lokal położony na parterze

REZYGNACJA

2/2016 Lwowska 2 piętro 59,86 1 20,48 zamiana na lokal o powierzchni ok. 40 m2, z 2 pokojami

na lokal położony na 1 piętrze

REZYGNACJA

3/2016 J. Słowackiego 1 piętro 55,49 2 31,25 zamiana na lokal o powierzchni do 50 m2, z 2 pokojami na lokal położony na parterze lub 1 piętrze ZREALIZOWANO
4/2016 F. Smolki 2 piętro 45,92 2 22,88 zamiana na lokal o powierzchni 35 - 40 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze ZREALIZOWANO
5/2016 J. Długosza 1 piętro 40,00 2 23,61 zamiana na lokal o powierzchni 40 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze ZREALIZOWANO
6/2016/2017 F. Smolki 2 piętro 42,04 2 24,14 zamiana na lokal o powierzchni 70 m2, z 3 pokojami na lokal położony na 1 - 2 piętrze OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
7/2016/2017 płk. M. Borelowskiego parter 59,93 2 41,47 zamiana na lokal o powierzchni do 40 m2, z 2 pokojami na lokal położony na parterze lub na 1 piętrze OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
8/2016 J. Słowackiego parter 46,01 1 21,41 zamiana na lokal o powierzchni 35 - 40 m2, z 2 pokojami na lokal położony na wysokim parterze lub na 1 piętrze ZREALIZOWANO
9/2016 bpa J. Śnigurskiego 1 piętro 49,50 1 25,80 zamiana na lokal o powierzchni 30 m2

na lokal położony na parterze

REZYGNACJA

10/2016 S. Okrzei parter 83,80 3 50,08 zamiana na lokal o powierzchni 50 m2, z 3 pokojami

na lokal położony na 1 lub 2 piętrze

REZYGNACJA

11/2016 Plac Legionów parter 52,70 2 27,60 zamiana na lokal o powierzchni 53 m2, z 3 pokojami REZYGNACJA
12/2016 Rynek 2 piętro 79,85 2 48,10 zamiana na lokal o powierzchni 40 - 50 m2, z 2 - 3 pokojami na lokal położony na 1 lub 2 piętrze ZREALIZOWANO
13/2016 F. Smolki parter 39,65 2 24,10 zamiana na lokal o powierzchni 60 m2, z 3 pokojami na lokal położony na 1 lub 2 piętrze ZREALIZOWANO
14/2016 F. Smolki 2 piętro 57,05 2   zamiana na lokal o powierzchni 60 m2, z 2 pokojami

na lokal położony na parterze

REZYGNACJA

15/2016/2017 A. Dworskiego 2 piętro 67,49 2 48,78 zamiana na lokal o powierzchni 35 - 40 m2, z 1 - 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze ZREALIZOWANO
16/2016 J. Słowackiego 1 piętro 38,06 1 21,88 zamiana na lokal o powierzchni ok. 60 m2, z 3  pokojami

na lokal położony na 1 lub 2 piętrze

REZYGNACJA

17/2016 Plac Dominikański 2 piętro 67,77 3   zamiana na lokal o powierzchni powyżej 68 m2, z 4  pokojami na lokal położony na parterze, 1 lub 2 piętrze ZREALIZOWANO
18/2016/2017 Rokitniańska parter 28,68 1 14,85 zamiana na lokal o powierzchni 40 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
19/2016/2017 J. Słowackiego 1 piętro 36,43 1 21,41 zamiana na lokal o powierzchni ok. 70 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze
20/2016 Rynek 1 piętro 100,00 3 76,41 zamiana na lokal o powierzchni 40 - 50 m2, z 2 pokojami

na lokal położony na parterze lub 1 piętrze

REZYGNACJA

21/2016/2017 Rokitniańska 2 piętro 56,38 2 32,66 zamiana na lokal o powierzchni 56 m2, z 1 pokojem na lokal położony na parterze OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
22/2016 Kokosza parter 24,28 1 14,80 zamiana na lokal o powierzchni ok.40 m2, z 2 małymi pokojami

na lokal położony na 1 piętrze

REZYGNACJA

23/2016/2017 L. Tarnawskiego 1 piętro 81,76 3 48,07 zamiana na lokal o powierzchni do 30 m2, z 2 - 3 pokojami na lokal położony na parterze lub 1 piętrze OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
24/2016 K. Wielkiego 3 piętro 27,79 1 przerobiony na 2 małe   zamiana na lokal o powierzchni 50 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze ZREALIZOWANO
25/2016 Rynek 2 piętro 47,40 2   zamiana na lokal o powierzchni 35 m2, z 1 pokojem na lokal położony na wysokim parterze lub na 1 piętrze OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
26/2016 Basztowa 1 piętro 70,54   48,77 zamiana na lokal o powierzchni ok.40 m2, z 2 pokojami ZREALIZOWANO
27/2016 J. Słowackiego 1 piętro 37,28 1 21,18 zamiana na lokal o powierzchni 37 m2, z 1 pokojem REZYGNACJA
28/2016 St. Moniuszki 1 piętro 92,45 3 69,60 zamiana na lokal o powierzchni 35 m2, z 1 pokojem na lokal położony na 1 piętrze WYKUP LOKALU
29/2016 Grodzka 1 piętro 26,62 1 18,54 zamiana na lokal o powierzchni 35 - 40 m2, z 2 małymi pokojami

na lokal położony na  parterze lub na 1 piętrze

REZYGNACJA

30/2016 J. Słowackiego 2 piętro 36,94 1 23,33 zamiana na lokal o powierzchni do 35 m2, z 1 pokojem na lokal położony na  parterze lub na 1 piętrze ZREALIZOWANO
31/2016 Św. J. Nepomucena parter 37,20 1, przedzielony ścianką działową 25,65 zamiana na lokal o powierzchni 45 m2, z 2 - 3 pokojami

kondygnacja obojętna OFERTA PRZEDŁUŻONA

ZREALIZOWANO

32/2016 L. Tarnawskiego parter 39,15 1 20,88 zamiana na lokal o powierzchni 60 - 70 m2, z 3 - 4 pokojami kondygnacja obojętna ZREALIZOWANO
33/2016 H. Siemiradzkiego 3 piętro 28,10 2   zamiana na lokal o powierzchni do 55 m2, z 2 - 3 pokojami kondygnacja obojętna ZREALIZOWANO
34/2016 Grodzka 1 piętro 36,09 2 19,94 zamiana na lokal o powierzchni 55 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 - 2 piętrze ZREALIZOWANO
35/2016 Ofiar Katynia parter 19,50 1 16,00 zamiana na lokal o powierzchni 20 - 25 m2, z 1 pokojem

na lokal położony na  parterze lub na 1 piętrze

NIEAKTUALNA

36/2016 Wyb. Marsz. J. Piłsudskiego parter 66,59 3 43,46 zamiana na lokal o powierzchni 70 m2, z 3 pokojami na lokal położony na  parterze lub na 1 piętrze ZREALIZOWANO
37/2016/2017 Władycze parter 28,63 1 19,51 zamiana na lokal o powierzchni 50 - 60 m2, z 3 pokojami na lokal położony na  1 piętrze OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
38/2016 Ratuszowa 2 piętro 27,42 1 17,00 zamiana na lokal o powierzchni 60 m2, z 2 pokojami, ogrzewanie piecowe

kondygnacja obojętna

REZYGNACJA

39/2016/2017 A. Dworskiego 2 piętro 80,99 3 62,81 zamiana na lokal o powierzchni mniejszej niż dotychczas zajmowany, z 2 pokojami, ogrzewanie gazowe

na lokal położony na  parterze lub na 1 piętrze

W CHWILI OBECNEJ PUSTOSTAN

40/2016 J. Słowackiego 1 piętro 35,65 1 20,50 zamiana na lokal o powierzchni 40 - 50 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 lub 2 piętrze ZREALIZOWANO
41/2016/2017 Grodzka parter 49 1 29,81 zamiana na lokal o powierzchni 49 m2, z 2 pokojami na lokal położony na  parterze lub na 1 piętrze OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
42/2016/2017 A. Dworskiego 1 piętro 17,87 1 + antresola 9,05 zamiana na lokal o powierzchni do 50 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze lub wyższych kondygnacjach OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
43/2016 F. Smolki parter 46,42 1 22,18 zamiana na lokal o powierzchni 50 - 60  m2, z 3 pokojami

na lokal położony na  parterze lub na 1 piętrze

REZYGNACJA

44/2016 J. Słowackiego 2 piętro 57,93 2 41,16 zamiana na lokal o powierzchni 30 - 35  m2, z 2 pokojami na lokal położony na  2 lub 3 piętrze REZYGNACJA
45/2016 Kazimierza Wielkiego 3 piętro 45,58 1 26,40 zamiana na lokal o powierzchni ok. 45  m2, z 2 pokojami na lokal położony na  parterze lub na 1 piętrze REZYGNACJA
46/2016 Smolki parter 36,97 1 22,27 zamiana na lokal o powierzchni 20 - 50  m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze ZREALIZOWANO
47/2016 Plac Rybi parter 28,73 1 9,02 na równorzędny z 1 pokojem

na lokal położony na  parterze lub na 1 piętrze

REZYGNACJA

48/2016 A. Dworskiego parter 53,43 2 40,27 zamiana na lokal o powierzchni 50  m2, z 2 pokojami REZYGNACJA
49/2016 F. Smolki 1 piętro 41,00 1 24,10 zamiana na lokal o powierzchni do 40  m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze z ogrzewaniem centralnym ZREALIZOWANO
50/2016 Grodzka 1 piętro 75,52 2 60,89 zamiana na lokal o powierzchni 50  m2, z 2 pokojami ZAMIANA POMIĘDZY NAJEMCAMI
51/2016 Zielińskiego 1 piętro 38,00 2   zamiana na lokal o powierzchni 50 - 60  m2 na lokal położony na  parterze, 1 piętrze lub na 2 piętrze NIE PRZEDŁUŻONA
52/2016 Basztowa 2 petro 65,00 3 50,97 zamiana na lokal o powierzchni do 40  m2, z 1 - 2 pokojami

na lokal położony na 1 piętrze

NIE PRZEDŁUŻONA

53/2016 S. Czarnieckiego parter 31,87 1 17,53 zamiana na lokal z 2 pokojami kondygnacja obojętna REZYGNACJA
54/2016 Zaciszna   43,00 2 30,00 zamiana na lokal o powierzchni 40  m2, z 2 pokojami

na lokal położony na  parterze

REZYGNACJA

55/2016 Mickiewicza II piętro 76,15 2 52,00 zamiana na lokal o powierzchni 50  m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze lub na 2 piętrze NIE PRZEDŁUŻONA
56/2016 Wyb. Marszałka F. Focha II piętro 57,97 3   zamiana na lokal o powierzchni do 40  m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze, deklarowana ewentualna spłata zadłużenia do 5000 zł ZAMIANA POMIĘDZY NAJEMCAMI
57/2016 L. Tarnawskiego III piętro 65,00 2 - zamiana na lokal o powierzchni 30 - 50  m2, z 1 lub 2 pokojami na lokal położony na 1 lub 2 piętrze z centralnym ogrzewaniem  NIE PRZEDŁUŻONA
58/2016 H. Kołłątaja IV piętro 44,50 2 - zamiana na lokal o powierzchni 41 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 2 piętrze REZYGNACJA
59/2016 W. Reymonta parter 43,09 1 23,91 zamiana na lokal o powierzchni 43 m2, z 1 pokojem -REZYGNACJA
60/2016 Władycze I piętro 51,67 2 - zamiana na lokal o powierzchni 52 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze REZYGNACJA
61/2016 Franciszkańska I piętro 80,68 3 56,90 zamiana na lokal o powierzchni 45 m2, z 2 pokojami, ogrzewanie c.o., gaz na lokal położony na 1 piętrze REZYGNACJA
1/2017 Parkowa suterena 34,96 1 18,74 zamiana na lokal o powierzchni 50 m2, z 3 pokojami POSZERZENIE
2/2017 A. Mickiewicza   16,62 1 12,77 zamiana na większe OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
3/2017

M. Kopernika

I piętro 34,57 1 16,34 zamiana na lokal o powierzchni 35,47 m2, z 1 - 2 pokojami ogrzewanie piecowe OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
4/2017 I. Benszówny 2 piętro (poddasze) 55 3   zamiana na lokal o powierzchni 45,00 m2, z 2 pokojami na lokal położony na paterze lub 1 piętrze OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
5/2017 Rokitniańska II piętro 45,08 2 25,41 zamiana na lokal o powierzchni 70,00 m2, z 3 pokojami na lokal położony na paterze, ewentualny niewielki remont, z c.o. OFERTY NIE PRZEDŁUŻONO
6/2017 J. Słowackiego III piętro 102 3 60,97 zamiana na lokal o powierzchni 45 -60,00 m2, z 2 pokojami

na lokal położony na 1 lub na 2 piętrze

REZYGNACJA

7/2017 J. Słowackiego II piętro 75,18 3 55,64 zamiana na lokal o powierzchni 50,00 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze REZYGNACJA
8/2017 Rynek parter 63,49 2 44,12 zamiana na lokal o powierzchni 45 -50,00 m2, z 2 pokojami z możliwością podłączenia c.o. na lokal położony na 1 piętrze zdany lokal
9/2017 Słowackiego 1 piętro 37,28 1 21,18 zamiana na lokal o podobnej powierzchni na lokal położony na dowolnej kondygnacji REZYGNACJA
10/2017 Sanocka 4 piętro

47,40

3 30,35 zamiana na lokal o powierzchni do 40 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze lub parter REZYGNACJA
1/2018 Serbańska 1 piętro 28,85 1 15,98 zamiana na lokal o większe powierzchni na lokal położony na 1 piętrze REZYGNACJA
2/2018 Kazimierza Wlk. 3 piętro 45,58 1 26,40 zamiana na lokal o powierzchni do 40 m2, z 1 pokojem na lokal położony na 1 lub 2 piętrze REZYGNACJA
3/2018 Wałowa 1 piętro 37,48 2 25,64 zamiana na lokal o powierzchni 60 m2, z 3 pokojami z ogrzewaniem centralnym REZYGNACJA
4/2018 Brudzewskiego 3 piętro 33,70 1 17,11 zamiana na lokal o powierzchni 40 - 60 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 lub 2 piętrze z c.o. lub piecem oraz z łazienką lub miejscem na jej zrobienie REZYGNACJA
5/2018 Pl. Dominikański 2 piętro 67,77 3 44,46 zamiana na lokal o powierzchni 45m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze z c.o. lub piecem REZYGNACJA
6/2018 J. Słowackiego   38,49 1 23,94   z możliwością spłaty zadłużenia na raty REZYGNACJA
7/2018 Tarnawskiego 2 piętro 85,59 3 62,37 zamiana na lokal o powierzchni 35m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze REZYGNACJA
8/2018 Grodzka parter 48,87 1 29,81 zamiana na lokal o powierzchni max. 50m2, z 2 pokojami na lokal położony na parterze lub 1 piętrze REZYGNACJA
9/2018 Rokitniańska 2 piętro 56,38   32,66 zamiana na lokal o powierzchni max. 56,38m2, z 1 pokojem na lokal położony na 2 piętrze REZYGNACJA
10/2018 M. Kopernika 1 piętro 32,93 1 15,62 zamiana na lokal o powierzchni max. 58 m2, z 2 pokojami wc i łazienka w mieszkaniu REZYGNACJA
11/2018 J. Słowackiego 1 piętro 36,43 1 21,41 zamiana na lokal o powierzchni max. 40 m2, z 2 pokojami na lokal położony na 1 piętrze, ogrzewanie piecowe, łazienka REZYGNACJA
12/2018

M.

Kopernika

1 piętro 34,47 1 16,34 zamiana na lokal o podobnej powierzchni REZYGNACJA
13/2018 J. Dąbrowskiego 2 piętro 50,32 2 33,76   na lokal położony na 1 lub 2 piętrze zamiana pomiędzy najemcami
14/2018 Rynek 2 piętro 79,85 2 49,10 zamiana na lokal o powierzchni max. 40 - 60 m2, z 2 pokojami

na lokal położony na 1 lub 2 piętrze

ZREALIZOWANA

15/2018 Lwowska 1 piętro 31,28 1 18,57 zamiana na lokal o powierzchni max. 32 m2, z 1 pokojem REZYGNACJA
16/2018 J. Słowackiego 2 piętro 75,18 3 55,64 zamiana na lokal o powierzchni max. 45 - 50 m2, z 2 pokojami

na lokal położony na 1 piętrze

REZYGNACJA

1/2019 J. Słowackiego 3 piętro 102,80 3 60,97 zamiana na lokal o powierzchni max. 60 m2, z 2 pokojami REZYGNACJA
2/2019 L. Tarnawskiego 1 piętro 81,76 2 48,07 zamiana na lokal o powierzchni max. 40 m2, z 2 pokojami

na lokal położony na parterze lub na 1 piętrze, ogrzewanie c.o.

REZYGNACJA

3/2019 J. Piłsudskiego 2 piętro 57,86 1 28,34 zamiana na lokal o powierzchni max. 35 m2, z 1 pokojem

na lokal położony na parterze lub na 1 piętrze, ogrzewanie c.o.

ZREALIZOWANO

4/2019 Rynek 1 piętro 49,51 2 33,37 zamiana na lokal o powierzchni do 60 m2, z 3 pokojami, centralne ogrzewanie, gaz REZYGNACJA
5/2019 Poniatowskiego parter 34,80 1 19,80 zamiana na lokal o powierzchni 60 - 80 m2, z 3 - 4 pokojami, centralne ogrzewanie (MPEC, GAZ) REZYGNACJA
6/2019 Wałowa 1 piętro 37,48 2 25,64 zamiana na lokal o powierzchni 60 - 70 m2, z 3 pokoje, centralne ogrzewanie (MPEC, GAZ)

na lokal położony na 1 lub 2 piętrze

REZYGNACJA

7/2019 Kazimierza Wielkiego 2 piętro 32,56 1 17,40 zamiana na lokal o powierzchni równorzędnej, do remontu na koszt własny

na lokal położony na parterze lub 1 piętrze

REZYGNACJA

8/2019 Czarnieckiego parter 32,13 1 15,00 zamiana na lokal o powierzchni 55 m2, z 2 pokojami, ogrzewanie gazowe, łazienka w lokalu REZYGNACJA
9/2019 Ofiar Katynia parter 18,43 1 15,67 zamiana na lokal o powierzchni ok. 30 m2, z 1 pokojem, centralne ogrzewanie REZYGNACJA
10/2019 Rokitniańska 2 piętro 45,80 2 25,41 zamiana na lokal o powierzchni ok. 70 m2, z 3 pokoi na lokal położony na parterze REZYGNACJA
11/2019 K. Wielkiego 2 piętro 33,96 1 18,19 zamiana na lokal o powierzchni 50 m2, z 2 pokojami na lokal położony maksymalnie na 4 piętrze REZYGNACJA
12/2019 Sanocka 4 piętro 47,40 3 30,35 zamiana na lokal o powierzchni do 40 m2 na lokal położony na 1 piętrze lub parterze z centralnym ogrzewaniem REZYGNACJA
1/2020 Długosza 2 piętro 57,14 2 35,10 zamiana na lokal z 3 pokojami o powierzchni 65 m2

na lokal z centralnym ogrzewaniem

ZREALIZOWANO

2/2020 Słowackiego 1 piętro 36,43 1 21,41 zamiana na lokal z 2 pokojami o powierzchni 36,43 m2 na lokal z ogrzewaniem piecowym z łazienką i ubikacją razem REZYGNACJA
3/2020 Parkowa 1 piętro 32,45 1 18,00 zamiana na lokal z 3 pokojami o powierzchni 50 - 60 m2 na lokal z ogrzewaniem MPEC, gazowe REZYGNACJA
4/2020 Wałowa 1 piętro 37,40 2 26,00 zamiana na lokal z 2 - 3 pokojami, na 1 lub 2 piętrze, o powierzchni 60 - 70 m2 na lokal z centralnym ogrzewaniem, gaz REZYGNACJA
1/2021 Władycze 2 piętro 69,32 2 51,91 zamiana na lokal z 2 pokojami, kondygnacja bez znaczenia, o powierzchni do 40 m2 na lokal z centralnym ogrzewaniem, gaz
2/2021 Czarnieckiego parter 32,13 1 15,00 zamiana na lokal z 2 pokojami, parter, o powierzchni do 55 m2 na lokal z centralnym ogrzewaniem
3/2021 Rosłońskiego parter 46,07 2 27,19 zamiana na lokal z 2 pokojami, parter, o powierzchni do 50 m2 na lokal z centralnym ogrzewaniem, ewentualnie piec dwufunkcyjny
4//2021 Barska 2 piętro 111,53 3 83,62 zamiana na lokal z 2 pokojami, do 2 piętra, o powierzchni do 40 - 50 m2 na lokal z centralnym ogrzewaniem - MPEC
1/2022 Czarnieckiego Parter 32,13 1 15,00 zamiana na lokal z 2 pokojami, do uzgodnienia, o powierzchni do 55 m2 Mieszkanie może być do remontu
2/2022 Władycze 1 piętro 51,67 2 23,95 zamiana na lokal z 2 pokojami, na 1 piętrze, o powierzchni do 40 - 47 m2 na lokal z kuchnią, łazienką i z centralnym ogrzewaniem
3/2022 Wałowa 1 piętro 37,37 2 25,47 zamiana na lokal z 3 pokojami, na 1lub 2 piętrze, o powierzchni  80 m2 na lokal położony poza centrum miasta, z centralnym ogrzewaniem (MPEC), z gazem. Możliwość spłaty zadłużenia do 20000 zł.
1/2023 Wałowa 1 piętro 38,76 2   zamiana na lokal z 3 pokojami, o powierzchni  50 - 70 m2 na lokal położony na dowolnej kondygnacji, z c.o., do niewielkiego remontu
1/2024 Wysockiego 1 piętro 33,44 1 19,80 zamiana na lokal z 1 lub 2 pokojami, kondygnacja do 2 piętra, ogrzewanie c.o. lub etażowe, o powierzchni  35 - 40 m2  

 

Na skróty