LIST INTENCYJNY W SPRAWIE UTWORZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH

      W wyniku spotkań i konsultacji prowadzonych w ostatnich miesiącach z przedstawicielami Gmin, na terenie których znajdują się umocnienia Twierdzy Przemyśl, doszło w dniu 8 września br. do podpisania „Listu intencyjnego w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych oraz Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl”. Wójtowie ośmiu Gmin, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Starosta Przemyski złożyli swoje podpisy na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim.

List intencyjny określa warunki wzajemnej współpracy związanej z zarządzaniem, zagospodarowaniem i promocją obszaru dawnej Twierdzy Przemyśl. Obok Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy i Starosty Przemyskiego Stanisława Bajdy swoje podpisy złożyli również:

 

 

- Wójt Gminy Bircza Jerzy Zenona Góralewicz 

- Wójt Gminy Krasiczyn Jerzy Kowalski

- Wójt Gminy Krzywcza Zofia Lekka

 

- Wójt Gminy Medyka Wojciech Kulaszka

 

- Wójt Gminy Orły Ryszard Cząstka

 

 

- Wójt Gminy Przemyśl Józef Franciszek Mazurkiewicz

 

 

- Wójt Gminy Stubno Janusz Słabicki

 

 

- Wójt Gminy Żurawica Piotr Tomański

 

 

Kolejnym krokiem prowadzącym do utworzenia Związku Gmin Fortecznych będzie przedstawienie przez Wójtów Radom Gmin propozycji uchwały o utworzeniu Związku Gmin Fortecznych i przyjęciu Statutu Związku. Przeprowadzeniem całości procedury dotyczącej rejestracji Związku zajmie się Miasto Przemyśl.


Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPodpisanie listu (22,78KB)

JPGPodpisanie listu (24,98KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-09-2006 15:42 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41

Na skróty