12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przemyślu

W Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu przy ul. Boh. Getta 1 w pokoju nr 132  uruchomiony został punkt konsultacyjny, w którym osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać porady na temat przysługujących im uprawnień.

W dniach 22-27 luty 2016r. w ww. punkcie porad będą udzielać policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Przemyślu oraz przedstawiciele: Zespołu Interwencji Kryzysowej w Przemyślu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego oraz Sądu Rejonowego w Przemyślu.

Każda osoba zainteresowana – potrzebująca pomocy lub osoba jej bliska mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 16 677 33 43.

Plan dyżurów zawiera poniższa tabela:

Data
dyżuru

Godziny dyżuru

Osoby dyżurujące

Podmioty służące pomocą
w punkcie konsultacyjnym

22.02.2016 r.


10.00–18.00

 

10.00-12.00

podkom. Bogusława Sebastianka 

 

Teresa Pawłucka

Komenda Miejska Policji
w Przemyślu

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego

23.02.2016 r.

 

10.00-18.00

 

 

 

12.00-14.00

 

 


14.00-16.00

mł. asp. Małgorzata Czechowska

 

 

 

Grzegorz Kalita

 

 

Małgorzata Leżuch

 

Komenda Miejska Policji
w Przemyślu


 

 

Sąd Rejonowy
w Przemyślu


 

Zespół Interwencji Kryzysowej
w Przemyślu

       

24.02.2016 r.

10.00-18.00

mł. asp. Małgorzata Czechowska

Komenda Miejska Policji
w Przemyślu

25.02.2016 r.

 

10.00-18.00

 

12.00-14.00

podkom. Bogusława Sebastianka

 

Agnieszka Jakielaszek

Komenda Miejska Policji
w Przemyślu

 

Sąd Rejonowy
w Przemyślu

26.02.2016 r.

 

10.00-18.00

 

 

 

10.00-12.00

 

 

 

st. asp. Magdalena Stecura 

 

Małgorzata Leżuch

 

 

 

 Komenda Miejska Policji
w Przemyślu

 

 

 

Zespół Interwencji Kryzysowej
w Przemyślu

 

 
27.02.2016 r.

 

10.00-13.00

 

 


st. asp. Magdalena Stecura

 


Komenda Miejska Policji
w Przemyślu

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 22-02-2016 11:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-02-2016 11:46