SPOTKANIE W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU BADAWCZEGO ROCEN CEMENT ROMAŃSKI – MATERIAŁ Z HISTORIĄ I Z PRZYSZŁOŚCIĄ

     W dniu 24 maja br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu badawczego ROCEM – „CEMENT ROMAŃSKI – materiał z historią i z przyszłością”. Przybyłych na spotkanie w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla powitała Beta Kot główny specjalista ds. ochrony i konserwacji zabytków. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie na temat architektury Galicji w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Referat na ten temat wygłosił Pan Paweł Pencakowski z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akadami Sztuk Pięknych w Krakowie.

     Pan Roman Kozłowski w wygłoszonej prelekcji zgromadzonym na spotkaniu bliżej wyjaśnił technologię wytwarzania, skład chemiczny oraz mechanizm wiązania cementu romańskiego.
     Druga część spotkania rozpoczęła się od omówienia tematyki wypraw romańskich na elewacjach budowli Krakowa. Pan Marcin Błaszczyk konserwator dzieł sztuki mówił również o technologii wykonywania oraz o stanie zachowania i konserwacji. Pan Edward Kosakowski przedstawiciel Firmy AC Konserwacja Zabytków z Krakowa mówił na temat wykorzystania cementu romańskiego – jako nowego materiału używanego w konserwacji zabytków. 

Przedstawił różnego rodzaju spostrzeżenia, doświadczenia oraz perspektywy stosowania.
     Na zakończenie spotkania odbył się praktyczny pokaz stosowania cementu romańskiego do odlewania dekoracyjnych detali architektonicznych. Autorem pokazu był Pan Marcin Błaszczyk konserwator dzieł sztuki.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGROCEM (65,02KB)

JPGROCEM (51,47KB)

JPGROCEM (56,20KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2006 13:48 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35

Na skróty