SPOTKANIE W SPRAWIE FORTECZNEGO PARKU KULTUROWEGO TWIERDZY PRZEMYŚL

 W dniu 17 maja br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie robocze z udziałem wójtów okolicznych gmin i władz miasta Przemyśla. Spotkanie było poświęcone pracom nad utworzeniem Fortecznego Parku Kulturowego oraz statutowi Związku Gmin Fortecznym. Przybyłych przywitał Prezydent miasta Przemyśla Robert Choma. Podczas Spotkania Wójt Gminy Stoszowice Patryk Wild opowiadał o powstałym Fortecznym Parku Kulturowym w Srebrnej Górze.

Park ten „jest pierwszym w Polsce parkiem kulturowym powołanym uchwałą Rady Gminy Stoszowice w Czerwcu 2002 roku. Park kulturowy jest szczególną formą ochrony zespołów zabytkowych w której głównej ochronie podlega przetworzony działaniami człowieka krajobraz (tzw. krajobraz kulturowy).
Krajobrazy kulturowe nie są naturalnymi ekosystemami lecz dziełami powstałymi w wyniku decyzji i działań ludzi. Dlatego ich ochrona musi polegać na stworzeniu mechanizmu („ekonosystemu”) opartego na naturalnych potrzebach ludzkich, zarówno emocjonalnych jak i ekonomicznych, który będzie służył zachowaniu tego dobra oraz rozwojowi opartemu o kapitał jaki stanowi. Krajobraz (zarówno kulturowy jak i naturalny) jest bowiem dobrem ekonomicznym którego utrzymanie jest opłacalne.
W odróżnieniu od wielu ekosystemów naturalnych krajobraz kulturowy nie jest w stanie utrzymać się sam ( i pozostać w równowadze). Zagraża mu nie tylko ekspansja człowieka (tak jak naturalnym ekosystemom) lecz również niekontrolowana i nie regulowana ekspansja przyrody. Park Kulturowy – jest więc narzędziem ochrony „sztucznego krajobrazu”. Nie chroni dzieł Natury przed Człowiekiem (jak dzieje się w parkach narodowych czy krajobrazowych) lecz dzieła Człowieka i Natury przed nimi samymi.”

Spotkanie było okazją do dyskusji i przedstawienia informacji na temat zaawansowania prac nad utworzeniem Kulturowego Parku Twierdzy Przemyśl.


 

 

 

 

 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


Opublikował(a):  Data publikacji: 17-05-2006 14:41 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35

Na skróty