22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kurs instruktora piłki ręcznej

Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej ogłasza nabór na Kurs instruktora piłki ręcznej

Termin: IV – VI. 2016 r. (do ustalenia)
Miejsce zajęć: Rzeszów, ul. Pułaskiego 13 a;

Absolwenci otrzymują legitymację instruktora w piłce ręcznej umożliwiającą wydanie
LICENCJI TRENERSKIEJ „C”

Program organizacji kursu instruktora piłki ręcznej zatwierdzony przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce umożliwiający ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii C (odpowiednik tytułu instruktora w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.)
Wymagania dla kandydatów:
- Wykształcenie co najmniej średnie (osoby realizują pełny Program Kursu – część ogólna, specjalistyczna, seminaryjna – 130 godzin).
- Wykształcenie wyższe Wychowanie Fizyczne (osoby realizują część specjalistyczną i seminaryjną – 80 godz.)

Wymagana dokumentacja:
- Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs
- Kopia dowodu osobistego;
- Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
- Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej;
- Dowód wpłaty.

Warunkiem uzyskania uprawnień jest:
- minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej (dotyczy osób z wykształceniem średnim);
- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z egzaminu końcowego i ewentualnej pracy dyplomowej;

System licencyjny ZPRP oraz Program Kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
Zgłoszenia, wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres:
rzeszow@zprp.org.pl


Organizator: Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13 a
Kontakt: Marian Sikora - kom. 602 515 719

wniosek na kurs >> DOCWniosek_na_Kurs.doc


 

 

Opublikował: Grzegorz Karnas | Data publikacji: 08-02-2016 12:48