Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest propagowanie wśród młodych ludzi kształtowania prawidłowych zachowań oraz postaw w domu, w szkole, na ulicy i na wycieczce. Poprzez sztukę zachęcamy dzieci i młodzież ku zwróceniu uwagi na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym  życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat, a także zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dzięki konkursowi dzieci i młodzież mogą poszerzyć wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, który realizuje go w ramach popularyzacji obrony cywilnej i ochrony ludności.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i świetlic terapeutycznych. Uczestnicy nie mogą mieć ukończonych 18 lat. W konkursie uczestniczą także dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach i domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej, itp.

Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową, która powinna być przygotowana przez niego samodzielnie. Nie przewiduje się prac zespołowych.

Dopuszczalną techniką wykonania prac jest: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Format prac A4, A3. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż, itp.) oraz plasteliny.

Uczestnicy konkursu startują w następujących kategoriach:

  1. I grupa – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych,
  2. II grupa – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych,
  3. III grupa – uczniowie gimnazjów,
  4. IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych.

Komisje konkursowe w szkołach i innych placówkach oświatowych przesyłają wyłonione prace w terminie do 31 marca 2016 r. na adres:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miejski w Przemyślu

ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl

 

Prace, na ich odwrocie, muszą zawierać podpisaną tabelkę zawierającą dane uczestnika wraz z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin konkursu oraz wzór tabelki dostępny jest na stronie Komendy Głównej Straży Pożarnej pod adresem:

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Oglaszamy-XVIII-edycje-Ogolnopolskiego-Konkursu-Plastycznego-dla-Dzieci-i-Mlodziezy-20152016/idn:35795.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


ŻYCZĘ POWODZENIA!

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 08-02-2016 12:36

Na skróty