13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

RYNEK PRACY W LICZBACH

      Na koniec kwietnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu zarejestrowanych było 11 541 osób liczba ta zmniejszyła się w porównaniu do miesiąca poprzedniego o 379 osób, a porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego była mniejsza o 529 osób.

Stopa bezrobocia wg stanu na koniec marca wynosiła:


Województwo Podkarpackie – 18,6%
Powiat przemyski(bez miasta) – 22,8%
Miasto Przemyśl - 20,1%
Polska - 17,8 %

W kwietniu w PUP zarejestrowało się 502 nowych bezrobotnych. Z ewidencji wykreślono 181 osób w tym z powodu:


- podjęcia pracy niesubsydiowanej – 308 osób;
- pracy subsydiowanej – 140 osób;
- rozpoczęcia szkolenia – 21 osób;
- stażu – 42 osób;
- przygotowania zawodowego w miejscu pracy – 6 osób;
- niepotwierdzeni gotowości do podjęcia pracy – 312 osób;
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 17 osób;
- innych przyczyn – 13 osób.


     W miesiącu poprzednim do prac społecznie użytecznych skierowano 15 osób.
Na koniec kwietnia w ewidencji PUP znajdowało się 347 osób poszukujących pracy nie posiadających statusu bezrobotnego w tym 208 osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji urzędu pracy było 221 ofert pracy i było ich mniej o 167 ofert w porównaniu do marca br. Na jedną ofertę przypadało około 50 bezrobotnych.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta MiastaOpublikował:  | Data publikacji: 16-05-2006 07:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:57