PROGRAM JUNIOR

       Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie, na mocy której Powiat otrzymał 143.903 zł. na realizację programu skierowanego do młodych osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem   niepełnosprawności, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu i skierowanych na staż zawodowy.

       Osobie skierowanej na staż wypłacane jest stypendium ze środków Funduszu Pracy (z limitu będącego w dyspozycji PUP na 2006r.) oraz jest udzielana pomoc w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową ze środków PFRON .
       W 2006r Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu skierował 30 osób niepełnosprawnych na staż do  pracodawców z terenu miasta i powiatu, na okres 11 miesięcy. Program „JUNIOR” w województwie podkarpackim realizuje tylko 6 powiatów. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu  w latach 2002 – 2005 skierował na staż 34 osoby niepełnosprawne, z których 13 pozostało w zatrudnieniu po zakończonym stażu.

 

Iwona Kurcz-Krawiec
Dyrektor PUP w Przemyślu

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-05-2006 15:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41

Na skróty