13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

LOKALNY RYNEK PRACY W STATYSTYKACH

Na koniec marca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu zarejestrowanych było 11 920 osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba ta była mniejsza o 555 osób.

 Liczba bezrobotnych zamieszkałych w mieście w porównaniu do miesiąca poprzedniego zmniejszyła się o 49 osób i wynosiła 5 832 osoby co stanowi 48,9% ogółu bezrobotnych, natomiast liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o 82 osoby i na koniec marca wynosiła 6 088 osób co stanowi 51,1% ogółu. W marcu bieżącego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 723 nowych bezrobotnych. Z ewidencji wykreślono 854 osoby w tym z powodu podjęcia pracy 234 osoby; stażu 150 osób pracy subsydiowanej 97 osób; rozpoczęcia szkolenia 23 osoby. W marcu do prac użytecznie społecznych skierowano 7 osób. Według stanu na koniec marca w ewidencji znajdowało się 373 osoby poszukujące pracy nie posiadające statusu osoby bezrobotnej w tym 234 osoby niepełnosprawne. Do dyspozycji PUP było 388 ofert pracy co w porównaniu do miesiąca poprzedniego daje o 247 ofert więcej . Na jedną ofertę pracy przypadało ok. 31 bezrobotnych.


 

 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-04-2006 11:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:57