Odbył się opłatek przemyskich organizacji pozarządowych

W dniu 25 stycznia 2016 r., w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Mickiewicza 30, odbyło się spotkanie opłatkowe przemyskich organizacji pozarządowych. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, która zgromadziła ponad sto osób – przedstawicieli trzeciego sektora, Przemyskiej Rady Seniorów oraz władz miasta Przemyśla.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Jadwiga Duda, która przywitała zebranych oraz podziękowała za tak liczny udział. W swoim wystąpieniu wspomniała, iż współorganizatorem opłatka jest Rada Pożytku. Podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się na nadania właściwej oprawy temu wydarzeniu.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, który w ciepłych słowach podziękował obecnym za wieloletnie zaangażowanie w realizację szeregu inicjatyw na rzecz mieszkańców miasta. Pan Prezydent wyraził nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę, życząc wszystkim pomyślności oraz spełnienia jeszcze wielu wspaniałych inicjatyw.

Z kolei Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec wprowadził uczestników w tajemnicę Bożego Narodzenia, ukazując sens przyjścia Mesjasza na ziemię. Zwracając się do Pana Prezydenta, w imieniu wszystkich obecnych, podziękował za dotychczasowe wsparcie jakie miasto okazuje sektorowi pozarządowemu.

Po modlitwie i błogosławieństwie zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem najlepsze życzenia.

Atmosfera spotkania była radosna i pełna serdeczności. Zebranym czas umilał zespół muzyczny, a suto zastawiony stół stanowił doskonałą okazję do lepszego poznania i rozmowy.

W opinii wielu osób spotkanie opłatkowe było bardzo udanym i potrzebnym przedsięwzięciem, które należy w przyszłości powtórzyć.

 

 

 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego pragnie podziękować wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, które poprzez swój różnorodny wkład przyczyniły się do uświetnienia tego wydarzenia.
Słowa szczególnego podziękowania kierujemy do:

Pana Roberta Chomy – Prezydenta Miasta Przemyśla

ks. Artura Jańca - dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Pani Agaty Grochoła – kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, placówki Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu wraz z pracownikami

Pani Krystyny Makary – Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wraz z osobami współpracującymi

Pana Marka Osiadacza – dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z pracownikami

Pana Andrzeja Olejnika – dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych oraz Pani Wioletty Buczko wraz z uczennicami

Pana Wojciecha Hryniszyn – właściciela Domu Weselnego „Aga”

Pana Jerzego Pileckiego – prezesa Zarządu Regionu Ziemi Przemyskiej Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Członków Zespołu Muzycznego z Chałupek Medyckich

Opublikował(a): Robert Gawlik Data publikacji: 01-02-2016 11:46 Modyfikował(a): Robert Gawlik Data modyfikacji: 04-02-2016 11:44

Na skróty