SPOTKANIE W SPRAWIE POMOCY SPOŁECZNEJ

      W dniu 4 kwietnia 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się kolejne spotkanie w ramach współpracy między instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą pomocą społeczną, działającymi na terenie miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego.

Na spotkaniu przedstawione zostały następujące tematy:

Ø      propozycja stworzenia minisieci informacyjnej, której celem będzie nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi i instytucjami  zajmującymi się pomocą społeczną i wsparciem osób marginalizowanych - Pan Andrzej Berestecki Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem,

Ø      prezentacja multimedialna dorobku Urzędu Miejskiego w Przemyślu               w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Pani Danuta Wiech Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

W dalszej części spotkania dyskutowano o możliwości przygotowania i wydania informatora dotyczącego organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych, który zawierałby dane o stowarzyszeniach i instytucjach wraz z katalogiem zadań realizowanych przez te organy.

Ustalono również, że kolejne spotkania odbywać się będą raz na dwa miesiące. W czasie ich trwania, w celu lepszego poznania się, będzie dokonywana prezentacja działalności co najmniej trzech organizacji pozarządowych lub instytucji pomocowych. Postanowiono, że kolejne spotkanie odbędzie się w maju br. w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Dworskiego 6. Dokładny termin spotkania przedstawiony zostanie po Świętach Wielkanocnych.

źródło: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

dodał: Witold Wołczyk Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-04-2006 16:18 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41

Na skróty