9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SPOTKANIE Z MINISTREM W. ORTYLEM

 Przy okazji odbywającego się w Przemyślu w dniu 31 marca wyjazdowego posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Sejmu RP, w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Władysławem Ortylem. Do udziału w przygotowanej przez Ministerstwo prezentacji dotyczącej programów współfinansowanych przez Unię Europejską zaproszeni zostali samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele agencji rozwoju z regionu.

 Minister przedstawił zebranym założenia programów oraz ich finansowanie w latach 2007 – 2013, szczególnie zaś dużo czasu poświęcił przedstawieniu będącego w trakcie opracowywania Programu dla Polski Wschodniej. Z założenia program ten ma doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności najuboższych 5 województw Polski i zapobiec pogłębiającym się różnicom w osiąganych wynikach gospodarczych w porównaniu do reszty kraju i Europy. Obecnie przewiduje się, że na wspomniane lata 2007 – 2013 regiony te otrzymają 882 mln Euro z Unii Europejskiej, jednakże polski rząd zamierza zwiększyć tę sumę do nawet 2, 2 mld Euro. Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Podkarpacie ma szanse otrzymać w zbliżających się 7 latach dziesięciokrotnie więcej pieniędzy z Unii Europejskiej niż w poprzednim okresie finansowania, tj. 2004 – 2006.


Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGW. ORTYL (96,57KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-04-2006 16:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35