SPOTKANIE Z RADĄ OSIEDLA NR 10

     W dniu 16 marca odbyło się spotkanie zorganizowane przez Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 10 Pana Artura Kawalca. W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy osiedla „Mikołaja Kopernika” i „Marii Konopnickiej”. Spotkanie to rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami osiedli z terenu miasta – którego inicjatorem i pomysłodawcą jest Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

     Założeniem inicjatywy jest to, aby mieszkańcy przychodzący na tego typu spotkania zgłaszali swoje zapytania i równocześnie otrzymywali odpowiedzi na nurtujące ich sprawy. Z uwagi na to w spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz jednostek Miejskich.
     Podczas inauguracyjnego spotkania przedstawiciele Rady Osiedla
Nr 10 wręczyli Prezydentowi Przemyśla podziękowanie za stałą współpracę i okazaną pomoc w realizacji zadań służących dobru mieszkańców osiedla.
     Z uwagi na tematykę spotkania uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich: Pani Maria Kuźmińska Naczelnik Wydziału Inwestycji i Strategii Rozwoju, Pan Jerzy Pięta Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Pan Jan Geneja Komendant Straży Miejskiej, Pan Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Pan Piotr Idzikowski Naczelnik Wydziały Edukacji i Sportu oraz Pan Janusz Szostek Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
     Podczas
spotkania poruszane były głównie sprawy bieżące między innymi kwestie związane z bezpieczeństwem, planowanymi remontami, edukacją i sportem, oraz sprawy związane z czystością i oświetleniem.

 


 
 
 
 
 
 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGpodziekowania (175,67KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-03-2006 09:54 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41

Na skróty