10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ranking szkół ponadgimnazjalnych 2016

W tegorocznej XVIII edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, bardzo wysokie 23 miejsce w kraju wśród techników, zajęło Technikum Nr 4 Zespołu Szkół Elektronicznych
i Ogólnokształcących w Przemyślu (2 miejsce w województwie podkarpackim).

Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” zasadami,  Technikum Nr 4 w Przemyślu ma prawo używać w 2016 roku tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2016” i związanego z tym graficznego znaku jakości.

Ww. rankingu liceów ogólnokształcących, najwyższe miejsca zajęły nw. szkoły
z Przemyśla :

-  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, uzyskując tytuł „Srebrnej Szkoły 2016” (171 miejsce w kraju, 7 w województwie podkarpackim),

 -  II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, uzyskując tytuł „Brązowej Szkoły 2016” (370 miejsce w kraju, 18 w województwie podkarpackim).

Ranking Perspektyw został przygotowany w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych (na poziomie obowiązkowym i rozszerzonym) i sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, a w przypadku techników uwzględniono również wyniki egzaminów zawodowych. W skład Kapituły opracowującej ranking wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ww. ranking cieszy się uznaniem zarówno uczniów, rodziców, środowisk edukacyjnych jak i samorządów. Tegoroczne uroczyste ogłoszenie wyników rankingu odbyło się w obecności p. Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Ranking pozwala wskazać najlepsze szkoły w Polsce, a tym samym jest pomocny przy wyborze przez uczniów szkoły. Z tych powodów, na duże uznanie zasługuje zajęcie przez Technikum Nr 4 w Przemyślu tak wysokiego miejsca w ww. rankingu.

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 18-01-2016 11:20