3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie założycielskie Przemyskiego Klastra Turystycznego.

21 stycznia 2016 r. o godzinie 13.30 w Sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się uroczyste podpisanie umowy - Porozumienia wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach  „Przemyskiego  Klastra Turystycznego”. 

Inicjatorem powstania Klastra Turystycznego jest Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” z siedzibą w Przemyślu.

Misją  Przemyskiego Klastra Turystycznego

jest stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół i innych zainteresowanych podmiotów  w celu skutecznego i efektywnego zwiększenia  atrakcyjności turystycznej Przemyśla i regionu oraz podnoszenie innowacyjności  i konkurencyjności członków Klastra

Powstający  Klaster   ma być świadomym i dobrowolnym  partnerstwem  podmiotów  działających w branży turystycznej lub zainteresowanych współpracą w tym zakresie.

W tym dniu zostanie też zatwierdzony Regulamin Klastra, podjęte pierwsze ważne uchwały oraz wybrana pierwsza Rada Klastra.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów wypracowanych  przez Grupę Roboczą: DOCPorozumienie w sprawie powołania Klastra.doc (62,50KB)DOCRegulamin Klastra.doc (57,50KB)

Aby  zostać Członkiem Założycielem Klastra  należy do dnia 19 stycznia 2016 r przesłać do Fundacji „Perła Galicji” DOCDeklarację przystąpienia do Klastra.doc (27,50KB) – dotyczy podmiotów, które jeszcze tego nie uczyniły. 

Wszystkich Członków Założycieli Klastra prosimy o przesłanie do dnia 19 stycznia  2016 r  danych  podmiotu, zgodnych z dokumentem rejestrowym,  celem   wpisania ich do treści porozumienia – jest to warunek konieczny  do zostania Stroną porozumienia: DOCformularz danych.doc (29,50KB)

Lista Członków Założycieli zostanie udostępniona w dniu 20  stycznia 2016 r.  po  uzyskaniu  wszystkich potrzebnych danych.. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”, www.perlagalicji.pl.

Dane kontaktowe: Biura Fundacji,  ul. Książąt Lubomirskich 4,  (Budynek Kolegium Wschodnie  PWSW), e-mail: , Telefon : 607202940

 

Spotkanie założycielskie
Przemyskiego Klastra Turystycznego

Przemyśl 21 stycznia 2016 r.

godzina 13.30

 

  • Powitanie zebranych osób przez  Prezydenta Miasta Przemyśla
  • Przedstawienie celów Przemyskiego Klastra Turystycznego
  • Prezentacja Członków Założycieli Przemyskiego Klastra Turystycznego
  • Uroczyste podpisanie Porozumienia założycielskiego Przemyskiego Klastra Turystycznego
  • Pierwsze obrady  Zgromadzenia Członków  Klastra: (zatwierdzenie regulaminu, wybór Rady Klastra, uchwalenie wysokości składek i inne sprawy wniesione)
  • Przedstawienie koncepcji planu pracy Klastra, wybór grup zadaniowych.
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 15-01-2016 15:49