2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przedstawiciele miast i miejscowości papieskich o opiece dla seniorów.

W dniu 13 stycznia Prezydent Robert Choma uczestniczył w corocznym spotkaniu opłatkowym prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i miejscowości papieskich w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Podczas spotkania goście dyskutowali o lokalnej opiece senioralnej w Polsce.

W panelu dyskusyjnym nad aktualną formą opieki dla seniorów uczestniczyli: prof. SGH Piotr Błędowski, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, mgr Monika Kocot, pielęgniarka naczelna Caritas Diecezji Opolskiej oraz Konrad Wacławczyk, wiceburmistrz Miasta Kolonowskie. Dyskusję moderował Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Zaproszeni specjaliści omówili kwestię integracji lokalnej opieki senioralnej, sygnalizując przedstawicielom miejscowości papieskich problemy związane ze świadczeniem opieki geriatrycznej w polskich miastach i wsiach.

Inicjatywy dla seniorów w stolicy omówiła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W spotkaniu opłatkowym wzięli udział biskupi: kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski oraz bp Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, a także stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Wydarzenie było okazją do omówienia dotychczasowej działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W podsumowaniu 15. Dnia Papieskiego ks. Jan Drob, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ogłosił, że w ubiegłorocznej kweście przy kościołach i na ulicach miast zebrano ponad 8,5 mln złotych. Jak poinformował ks. Drob, nie wszystkie datki zostały jeszcze policzone. Zdaniem duchownego kwota, jaka zostanie przeznaczona na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, bliska będzie 10 mln złotych.

Ks. Drob dodał, że w minionym Dniu Papieskim zorganizowane były 253 sztaby zbiórki publicznej, w których posługiwało około 50 tys. wolontariuszy. Prezes Fundacji przypomniał także, że dotychczas Dzieło Nowego Tysiąclecia wspomogło swoimi stypendiami około 3,5 tys. podopiecznych. Duchowny zaznaczył, że stypendia przekazywane są młodym ludziom nie jednorazowo, lecz trwale, od gimnazjum do skończenia studiów.

Coroczne spotkania opłatkowe organizowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia są okazją do wymiany opinii na ważne kwestie społeczne. Podczas spotkań przedstawicieli miast i miejscowości papieskich w ubiegłych latach zainicjowano społeczną dyskusję nad m.in. nad przywróceniem święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy oraz utworzeniem Karty Dużej Rodziny.

Do grona miasta i miejscowości papieskich należą te, które gościły Jana Pawła II podczas jego pontyfikatu oraz czynnie włączają się w organizację Dnia Papieskiego i podejmują inicjatywy służące propagowaniu nauczania Papieża z Polski.

Warszawa 13.01.2016 KEP.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl