10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZWIĄZEK FORTECZNY GMIN I POWIATÓW

17 lutego br. w Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów przygranicznych, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska i podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia priorytetów inwestycyjnych we wszelkich opracowaniach dotyczących planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Jednym z tematów była propozycja utworzenia Związku Fortecznego Gmin i Powiatów.

Wspomniana propozycja utworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego związku międzygminnego zmierza do koordynacji działań na ich terenach, których efektem będzie stworzenie produktu turystycznego jakim może być Twierdza Przemyśl i jego promocja. Szczegółowe cele zostaną zawarte w statucie Związku. Do końca lutego br. zainteresowani przystąpieniem do niego zobowiązali się do potwierdzenia tej intencji, wskazując osobę do kontaktów  przy dalszych pracach. Jednym z bliższych zamierzeń Związku Fortecznego Gmin i Powiatów powinno być utworzenie „Fortecznego Parku Kulturowego Twierdzy Przemyśl”. Jego powstanie będzie nie tylko formą opieki konserwatorskiej nad całym zespołem forteczny, ale również dodatkowym argumentem do pozyskiwania pieniędzy z zewnętrznych źródeł na dalsze działania.
 W podpisanym przez uczestników spotkania stanowisku znalazły się także inne wnioski wynikające z przeprowadzonej dyskusji, m.in.:
- podjęcie działań dotyczących podniesienia rangi dróg powiatowych do rangi dróg wojewódzkich na odcinku drogi tzw. rokadowej z podkreśleniem, że jest to droga prowadząca do przejść granicznych na odcinku Korczowa – Medyka- Malhowice - Krościenko;
- włączenie lotniska w Krajnej (gm. Bircza) do układu komunikacji lotniczej obsługiwanej przez lotnisko w  Jasionce;
- wzmocnienie zainteresowania władz województwa i kraju otworzeniem przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice;
- poparcie przebudowy i podniesienie do rangi drogi ekspresowej ciągu dróg krajowych od obwodnicy w Radymnie do przejścia granicznego w Medyce, która połączy Polskę południową z krajami Europy południowo- wschodniej.

 

Witold Wołczyk
Kancelaria
Prezydenta Miasta

JPGspotkanie (30,30KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 17-02-2006 16:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41