7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

2015 rok w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego.

Rok 2015 zakończył się dla Przemyśla pozytywnym akcentem demograficznym. W całym 2015r. zarejestrowano o 128 urodzeń więcej niż zgonów. Ogólna liczba urodzeń wyniosła 1179 w stosunku do 1051 zarejestrowanych zgonów. Dodatkowo w tym samym okresie zawartych zostało 417 małżeństw.

Dodatkowo w związku z nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. zakładającą informatyzację akt stanu cywilnego, dokonano 9994 migracji akt stanu cywilnego z systemu tradycyjnego do teleinformatycznego. W dwóch przypadkach nupturienci zdecydowali się na ślub cywilny poza Urzędem Stanu Cywilnego, który w tej formie został wprowadzony jako novum obecną ustawą.

Ogólna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Przemyśla wg. stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła 61499 tj. o 720 osób mniej w stosunku do roku 2014.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl