-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01.01.2016r.

"ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

Od 01.01.2016r. obowiązują nowe przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych, dzięki którym rodziny które przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych (aktualnie 674,00 zł na osobę w rodzinie, 764,00 zł gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) mają szansę na utrzymanie świadczeń gdy wzrasta dochód.

Przekroczenie kryterium dochodowego powoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast całkowitego pozbawienia do nich prawa. Otóż świadczenia te będą obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Zasada „złotówka za złotówkę” ma być stosowana do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego świadczenia ( DOCXzasady obliczania dochodu.docx (13,72KB)).

 

Nowe świadczenie rodzinne – "ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE"

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie przysługuje przez okres 52 tygodni niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie (w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni). 

Świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu). 

 

Dodatkowe informacje z zakresu świadczeń rodzinnych można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Dworskiego 98 – pok. Nr  1,   tel.: 16 675 02 01

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 08-01-2016 11:56
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 08-01-2016 12:03