APEL O POMOC PREZESA ZWIĄZKU MIAST POLSKICH W ZWIĄZKU Z TRAGEDIĄ NA ŚLĄSKU

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie
Miast Polskich


    Głęboko poruszony tragedią, która miała miejsce w Katowicach - w uzgodnieniu z prezydentem Katowic, Piotrem Uszokiem, odpowiadając na dochodzące do niego liczne inicjatywy i deklaracje pomocy ze strony przedstawicieli polskich miast - pozwalam sobie skierować na Państwa ręce apel o przekazywanie deklarowanej pomocy materialnej dla Poszkodowanych i Ofiar za pośrednictwem prezydenta Katowic. Prosimy, aby ewentualne wpłaty były dokonywane na konto 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164 z dopiskiem "Pomoc dla poszkodowanych w wyniku katastrofy na Śląsku".
0

    Pan prezydent Piotr Uszok proponuje, aby pomoc ta została następnie skierowana do Poszkodowanych i ich Rodzin za pośrednictwem prezydentów lub burmistrzów miast, z których te osoby pochodzą. Przydzielenie tych pieniędzy nastąpi na podstawie obiektywnych kryteriów, które zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej miasta Katowice oraz Związku Miast Polskich. Jesteśmy przekonani, że Państwa pomoc pozwoli przynajmniej od strony materialnej ulżyć poszkodowanym w tej tragedii, której rozmiar w wielu indywidualnych przypadkach jest trudny do wyobrażenia.
    Jednocześnie w imieniu prezydenta Piotra Uszoka i swoim własnym już teraz wyrażam wdzięczność zarówno za deklaracje do nas kierowane, jak i za wszelką pomoc okazaną w przyszłości.


Ryszard Grobelny
Prezes Związku Miast Polskich

Tekst Pochodzi ze specjalnego wydania e-Biuletynu Związku Miast Polskich
Dodał: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 08-02-2006 09:17 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:10

Na skróty