POWOŁANI ZOSTALI PEŁNOMOCNICY PREZYDENTA DO SPRAW KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY Z UKRAINĄ ORAZ DO SPRAW ZIELENI

   Z dniem 1 lutego br. został powołany Pełnomocnik Prezydenta do spraw Kontaktów i Współpracy Miasta Przemyśla z Ukrainą, którym został Pan Janusz Czarski pełniący dotychczas obowiązki zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

     Do zadań nowo powołanego pełnomocnika należeć będzie między innymi: opracowanie programu współpracy miasta Przemyśla z Ukrainą oraz opracowywanie szczegółowych rocznych planów dotyczących współpracy, a także inicjowanie i pomoc w kojarzeniu partnerów przemysko – ukraińskiej współpracy, współpraca z organizacjami mniejszości polskiej na Ukrainie, inicjowanie i koordynacja pomocy Polakom na Ukrainie. Do zadań pełnomocnika należeć będzie również współpraca z regionalnymi i ogólnopolskimi organizacjami mniejszości ukraińskiej i współdziałanie z podmiotami współpracującymi z Ukrainą.
     To nie jedyna zmiana w strukturach Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Powołany został również Pełnomocnik Prezydenta do spraw Zieleni, którym został Pan Janusz Dedio. Nowo powołany Pełnomocnik będzie odpowiadał między innymi za: wykonywanie inwentaryzacji zieleni miejskiej, opracowywanie planów zagospodarowania terenów zieleni, współpracę z jednostkami realizującymi zadania związane m.in. z zakładaniem utrzymaniem terenów zieleni, w tym jednostkami organizacyjnymi urzędu oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i stowarzyszeniami oraz instytucjami i placówkami naukowymi. Ponadto do zadań należeć będzie: pozyskiwanie środków finansowych na realizację opracowanych planów, w tym m.in. przygotowywanie wniosków do funduszy krajowych i unijnych, udział w opracowywaniu zakresu prac i projektów wydatków budżetu miasta w zakresie utrzymania zieleni


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


 

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-02-2006 11:03 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41

Na skróty