10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców Przemyśla na Styczeń 2016

Szanowni mieszkańcy Miasta Przemyśla,

W związku z unieważnieniem postepowania przetargowego  na odbiór  i zagospodarowanie odpadów na lata 2016-2017 z przyczyn formalnych jak niżej:

Informujemy, że na miesiąc styczeń 2016 r. udzielono zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 2, ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Od  dnia 1 stycznia do  31 stycznia 2016 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna z terenu Miasta odpowiada dotychczasowy Wykonawca:

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostaje umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz  Wykonawcy PGK Sp. z o.o. w Przemyślu.  

 

http://pgk.przemysl.pl/harmonogramy/kategoria-produktu/przemysl/

Opublikował:  | Data publikacji: 31-12-2015 10:45
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 11-01-2016 08:08