13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PROGRAM DLA POLSKI WSCHODNIEJ

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego Alicja Strojny została powołana przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Władysława Ortyla w skład stałego Zespołu Roboczego na stanowisko eksperta ds. przygotowania Programu dla Polski Wschodniej.

  W składzie działającego przy Ministrze Rozwoju Regionalnego Zespołu znalazły się także inne osoby – eksperci zajmujący się problematyką rozwoju regionalnego, a także przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z terenów województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego oraz administracji centralnej.
 Program dla Polski Wschodniej w założeniu ma się przyczynić do wyrównania szans rozwoju województw najsłabszych. Przyspieszenie tempa rozwoju wymaga zmian strukturalnych, wykreowania ośrodków miejskich rangi ponadregionalnej i wykorzystania czynników rozwoju właściwych tylko dla tych obszarów – korzystnej struktury demograficznej i przygranicznego położenia. Program ma być tym instrumentem, który może wykorzystać istniejący potencjał i przełamać niekorzystną sytuację społeczno-gospodarczą.
 Proponowane wstępnie do wykorzystania w ramach Programu śropieniądze to 882 mln Euro dla wszystkich 5 województw, a będą one pochodzić zgodnie z założeniami z różnych źródeł. Zespół Roboczy będzie się zajmował m.in. diagnozą społeczno-gospodarczą Polski wschodniej, tworzeniem priorytetów do realizacji dla tych obszarów, analizą wniosków. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się już 12 stycznia br.

Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 11-01-2006 15:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41