-1.2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W PRZEMYŚLU.

Nieodpłatna pomoc prawna w Przemyślu w roku 2019

Od  dnia 2 stycznia 2019 r. na terenie miasta Przemyśla będą działać 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 16 678 62 29.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się poza kolejnością.

Porad udzielają adwokaci i radcowie prawni, zgodnie  z harmonogramem:

Punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej

Siedziba

punktu

         Godziny pracy

  Punkt nr 1

obsługiwany przez adwokatów

 

 

obsługiwany przez radców prawnych

Budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

ul. Św. Brata Alberta 3

Przemyśl 

 

 

    wtorek od 1000  - 1400

    czwartek od 1500 -19 00

     piątek od 17 00 - 19 00

 

   

   poniedziałek od 10 00 - 14 00

    środa  od 15 00 - 19 00

    piątek od 15 00 - 17 00

 

Punkt nr 2

obsługiwany przez organizację pozarządową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leszczyńskiego 3

Przemyśl

 Od poniedziałku do piątku

             800  - 1200

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

• sporządzenie wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl