18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W PRZEMYŚLU.

Nieodpłatna pomoc prawna w Przemyślu w roku 2020

Od  dnia 2 stycznia 2020 r. na terenie miasta Przemyśla działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1 (parter, pok. nr 2) w dniach: poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,  pod numerem telefonu 16 678 62 29  lub poprzez adres e-mail: spo@um.przemysl.pl

Od dnia 13.03.2020r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane również za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail itp.). Więcej informacji znajdziesz tutaj

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. poprzez powyżej wskazany numer telefonu lub adres e-mail). Dodatkowo dla osób głuchoniemych i niesłyszących udostępniono w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (na parterze) urządzenie do komunikacji niewerbalnej.
Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. podanym powyżej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Pomoc prawna może być udzielana osobą fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku i stanowi pomoc de minimis. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj - PDFInstrukcja.pdf

Porad udzielają adwokaci i radcowie prawni, zgodnie z harmonogramem:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba Punktu

Godziny Pracy

 

 

Punkt nr 1

Prowadzony przez organizację pozarządową (w ramach punktu może być prowadzona mediacja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Leszczyńskiego 3 Przemyśl

 

 

Poniedziałek

8:00 – 12:00 – poradnictwo obywatelskie

 

Wtorek

14:00 – 18:00 –  adwokat

 

Środa

8:00 – 12:00 – adwokat, mediator

 

Czwartek

8:00 – 12:00 – adwokat, mediator

 

Piątek

14:00 – 18:00 – adwokat, mediator

 

 

 

Punkt nr 2

obsługiwany przez adwokatów

radców prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 Urząd Miejski w Przemyślu
 ul. Ratuszowa 1

Parter pokój nr 9

 

 

 

 

 

Poniedziałek

15:00 – 19:00 – radca prawny

 

Wtorek

15:00 – 19:00 – adwokat

 

Środa

15:00 – 19:00 – radca prawny

 

Czwartek

15:00 – 19:00 - adwokat

 

Piątek

15:00 – 17:00 – radca prawny

17:00 – 19:00 – adwokat

 

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zobacz więcej:

https://youtu.be/MAHGmyBCyrA

www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Plakat nr 1 (wykaz punktów pomocy oraz dane kontaktowe do rejestracji - cz. 1)

Plakat nr 2 (wykaz punktów pomocy oraz dane kontaktowe do rejestracji - cz. 2)

Plakat nr 3 (informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji)

Filmiki edukacyjne, z zakresu ważnych społecznie tematów:

CYBERPRZEMOCY: https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/264670671192856/
https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

PRAW KONSUMENCKICH: https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/494446177894107/
https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk

MEDIACJI: https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/217438882665799/
https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • office-2820890_1920.jpeg Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej 29-07-2020 12:34

    Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

  • Ważna informacja w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 13-03-2020 11:23

    Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

  • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - 2020r. 31-12-2018 09:50
Opublikował: Łukasz Palko
Modyfikował: Łukasz Palko