10.3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o dokonaniu dniu 14 grudnia 2015 r. otwarcia ofert na przeprowadzenie pomiaru i wykonanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Dworskiego 18 w Przemyślu.

 Przemyśl, dnia 14.12.2015 r.

 

GL.7125.56.2015.TN5

 

INFORMACJA

 

W dniu 14 grudnia 2015 r. dokonano otwarcia ofert na przeprowadzenie pomiaru i wykonanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Dworskiego 18 w Przemyślu.

W oznaczonym terminie do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęła jedna oferta.

W związku z powyższym wygrała oferta Pana Zbigniewa Błażkowskiego, który oferuje wykonanie zamówienia  za cenę 1 800,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100) brutto i potwierdza termin realizacji zlecenia zawartego w zaproszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl