KOLEJNE ROZMOWY O PRZYSZŁOŚCI REGIONU

W dniu 16 listopada w Sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie z udziałem władz Miasta Przemyśla, Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Ponadto w spotkaniu udział wzięli wójtowie i burmistrzowie gmin ościennych.

Spotkanie było kontynuacją dyskusji odbytej 10 października br. efektem, którego było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przyszłości i kierunków rozwoju terenów przygranicznych. Dzisiejsze rozmowy dotyczyły sfery związanej z rozwojem infrastruktury

Przedstawiciele przygranicznych powiatów i gmin województwa podkarpackiego, zebrani na spotkaniu, które odbyło się w Przemyślu w dniu 16 listopada 2005 r. wyrażają potrzebę podjęcia działań oraz uwzględnienia wnioskowanych priorytetów inwestycyjnych we wszelkich opracowaniach dotyczących planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. 

Wspólnie wypracowane wnioski w zakresie zadań ponadlokalnych mają na celu poprawienie atrakcyjności gospodarczo-inwestycyjnej regionu, ze szczególnym wskazaniem poniższych inwestycji:

 

1. Sieć lokalnych lotnisk i lądowisk :
• Lądowiska :
- w rejonie Przemyśla – gmina Medyka lub Żurawica,
- w rejonie Huwnik - gmina Fredropol,
- w rejonie Cieszanowa.
• Lotnisko :
- w rejonie Arłamowa - gmina Bircza,

 
 

2. Autostrada A 4
- utrzymanie południowego przebiegu autostrady,

 
 

3. Droga szybkiego ruchu do Medyki
- przebudowa i podniesienie do rangi drogi ekspresowej drogi krajowej Nr 77 od węzła autostradowego w rejonie Radymna przez obwodnicę Przemyśla oraz drogę krajową Nr 28 od Przemyśla do przejścia granicznego w Medyce,

 
 

4. Droga rokadowa
- droga wojewódzka wzdłuż granicy polsko – ukraińskiej łącząca przejścia graniczne w Hrebennem, Budomierzu, Korczowej, Medyce, Malhowicach i Krościenku -  przez gminy : Horyniec, Lubaczów, Wielkie Oczy, Radymno,  Stubno, Medyka, Przemyśl (gminę wiejską), miasto Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne

 
 

5. Modernizacja magistrali kolejowej E 30
- od Rzeszowa do przejścia granicznego w Medyce z utrzymaniem międzynarodowego dworca kolejowego w Przemyślu,
- przywrócenie obsługi fitosanitarnej przejścia granicznego
w Medyce.

 
 

6. Przejścia graniczne
- budowa przejścia drogowego i kolejowego w Malhowicach,
- modernizacja przejścia drogowego i kolejowego w Medyce.

 
 

 7. Obszar obsługi strefy transgranicznej i Centrum Logistyczne
- w Przemyślu i gminach: Przemyśl i Medyka.

 
 

  


    Przedstawione w stanowisku postulaty zostały podpisane i zaakceptowane przez obecnych na spotkaniu.

 

Źródło: Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-11-2005 14:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty