20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Święto patronalne Stowarzyszenia Świętego Łazarza.

Doroczne święto patronalne Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Świętego Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenia Katolickiego odbyło się w br. w sobotę 12 grudnia w Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Oratorium” im. ks. bp. Jana Chrapka w Przemyślu przy ul. Basztowej. Przemyski samorząd reprezentowali na uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Hayder oraz Wiesław Morawski – przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia RM. Świąteczne spotkanie członków, wolontariuszy, przyjaciół i sympatyków wspólnoty lazaryckiej rozpoczęła msza św., koncelebrowana przez kilku kapłanów pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Jamrozka w kaplicy tego ośrodka pobytu dziennego dzieci i młodzieży.

W obrzędach wstępnych Najświętszej Ofiary kapelan Komandorii Polskiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimie ks. prał. dr Józef Bar, SChLJ przyznał, że idea bezinteresownej pomocy potrzebującym pod znakiem zielonego krzyża cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dodał, że Europa niegdyś uratowała się od zalewu trądu właśnie dzięki zakładanym przez szpitalików lazarytom i innym placówkom, ale i dzisiaj nie brakuje ludzi potrzebujących wsparcia i opieki.

Pod koniec mszy św. odbył się obrzęd przyjęcia do postulatu zakonnego trzech mężczyzn i pięciu kobiet. Został przeprowadzony przez członków kapituły komandorii: komandora Jana Szmyda, KLJ; kapelana ks. Józefa Bara, SChLJ; kanclerza Mariusza Bieńczaka, SBLJ oraz szpitalnika Bartosza Panka, KLJ. Nowi postulanci otrzymali – pobłogosławione przez ks. bp. Stanisława Jamrozka – oznaki zakonne, jako symbol łaski Bożej i zakonu, a także znak posługi i nadziei.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie w sali oratorium. Przybyłych powitał Wiesław Morawski – przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia w Radzie Miasta Przemyśla. Zarys historii i współczesności polskich struktur zakonnych przedstawił komandor Jan Szmyd, KLJ. Prezes zarządu Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Świętego Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenia Katolickiego Zbigniew Suchodolski opowiedział o formach działalności tej organizacji pozarządowej. Biskup Stanisław Jamrozek życzył dobrych owoców w posłudze zakonnej. Proboszcz parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Przemyślu ks. prot. ppłk Jerzy Mokrauz – prawosławny dziekan wojsk specjalnych – podziękował za współpracę.  Zastępca prezydenta Przemyśla dr Grzegorz Hayder przekazał na ręce prezesa Zbigniewa Suchodolskiego grawerton od prezydenta Roberta Chomy i wspomniał o planie założenia hospicjum zakonnego w jednym z obiektów dawnego kompleksu szpitala wojskowego w Przemyślu. Dyrektor przemyskiego oratorium s. Dawida Janina Ryll CSSMA opowiedziała o charyzmacie posługi wśród młodych ludzi, dotkniętych ciężkim doświadczeniem życiowym. Oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu ks. prał. Józef Bar podzielił się refleksją o zbieżności celów działalności zakonu oraz oratorium michalitek.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, związanych z pomocą bliźnim oraz ze służbami mundurowymi, wśród których honorowe miejsca zajęli m.in. komendant główny Straży Ochrony Kolei dr Józef Hałyk oraz prezes Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Anna Ekiert. Spotkanie stało się też okazją do wyrażenia wielu podziękowań.

 

 

żródło: lazarus.pl

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 14-12-2015 11:39
Modyfikował: Edyta Florczak | Data modyfikacji: 16-12-2015 10:16