2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PREZENTACJA STRATEGII SUKCESU MIASTA PRZEMYŚLA

    W dniu 14 listopada o godzinie 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie związane z zaprezentowaniem Strategii Rozwoju Miasta Przemyśla. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, odbyło się ono z udziałem Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu, Przedstawicieli Spółek Miejskich oraz firmy doradczej  Wolska&Jefremienko.

   Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla powstała w wyniku wielomiesięcznej pracy zespołu, który zajmował się opracowaniem dokumentu. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu różnych instytucji, lokalnych liderów przy współpracy konsultantów wspomnianej firmy doradczej. Strategia Rozwoju Miasta Przemyśla to przede wszystkim dokument planistyczny, mający na celu ukierunkowanie procesu zmian rozwojowych Miasta Przemyśla.
    Zakres prac w ramach opracowywania Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla obejmował opracowanie nowych adekwatnych do bieżącej sytuacji miasta planów działań. Podstawą do ich sformułowania był „Raport o stanie Miasta Przemyśla”. Wypracowane cele strategiczne pozwolą na znaczne ograniczenie bądź wyeliminowanie problemów jakie sformułowane zostały przez przedstawicieli Komitetu Sterującego na podstawie  „Raportu o stanie Miasta Przemyśla” oraz części analizy SWOT.
    Prezentowany na spotkaniu dokument określa najważniejsze cele i zadania do wykonania w celu poprawienia warunków życia mieszkańców. Efekty opracowanej Strategii będą z pewnością widoczne już w najbliższych latach. Realizacja przedstawionej wizji miasta Przemyśla wymaga dużego zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale i samych mieszkańców.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl