2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie dla nauczycieli o zagrożeniu terrorystycznym w szkołach.

8 grudnia 2015 r. w sali widowiskowej Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” odbyła się konferencja szkoleniowa pn.”Nabycie praktycznych umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń o podłożu terrorystycznym”.

Celem spotkania było podniesienie bezpieczeństwa wychowanków przedszkoli, placówek oświatowo - wychowawczych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu miasta Przemyśla.

Konferencja zorganizowana została pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy oraz Komendanta Miejskiego Policji Krzysztofa Pobuty.  Zagadnienia poruszane podczas konferencji skierowane były do dyrektorów, nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. Spotkanie miało na celu przygotowanie do wdrożenia odpowiednich procedur i właściwych zachowań w sytuacji  wtargnięcia napastnika do szkoły. Głównym celem i przesłaniem szkolenia było podniesienie zarówno świadomości istniejących zagrożeń w odniesieniu do sytuacji jakie znamy z mediów, a w szczególności wskazanie na co zwracać szczególną uwagę aby zminimalizować zagrożenie oraz jak się zachować i jakie podjąć czynności w sytuacji wystąpienia realnego niebezpieczeństwa.

terroryzm_dla_szkół_1.jpeg

terroryzm_dla_szkół_2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl